Succek i Nära

Patrik Ek och Succek.com i tidningen Nära!

Reportaget är från tidningen Nära nummer 5, 2019.

Reportaget gjordes av Kersti Hilding Hansen

© tidningen Nära samt Kersti Hilding Hansen,

återpublicerat på www.succek.com

Annons