Din & Andras Väg!

Din och Alla Andras Väg:

Du kan inte välja vilken väg du kommer IN i detta liv från första början.

Någon annan väljer det, men i stort sett så föds vi alla på samma sätt.

Sedan kan du inte helt själv välja vilken väg du ska krypa,

det väljer också någon annan- sannolikt föräldrar.

Även denna begränsade väg är sig väldigt lik mellan oss.

Men när du börjar gå och framför allt lära dig springa öppnar sig nya möjligheter.

Nu har du utrustats med verktyg för att själv kunna välja väg.

Samtidigt som din förmåga att bli mer rörlig fysiskt ökar nämligen din psykiska rörlighet.

Du blir alltmer rörlig i tanken.

Och dessa möjligheter ökar ju äldre du blir!

#### #### #### ##### 

Trots det väljer de flesta ”Alla Andras Väg” och väldigt få väljer sin egen väg.

Varför?

Är den egna vägen mindre lockande än alla andras?

Och varför trängas med alla andra på en och samma väg, när den egna finns?

Och varför även minska på rörligheten i sinnet till andras begränsningar?

Vi är flockdjur och vill så förtvivlat gärna passa in.

Vi vill inte stå utanför eller bli utpekade som avvikande.

Vi vill vara lika accepterade och bra som just ”alla andra.”

Det är väldigt synd att det är på det här sättet.

#### #### #### ##### 

Det fanns en tid då det var effektivt för vår överlevnad.

Stenåldern kallar vi den tiden.

Jag, Patrik tycker inte du borde stanna på det stadiet.

Jag tycker du borde välja din egen väg.

Det är nämligen ALDRIG för sent till det!

Men du kanske hellre håller tillbaka och känner dig trygg?

Nåja, får det dig att känna dig lycklig så…

© Patrik Ek, 2018.

www.succek.com

 

Stå Emot!

Stå emot frestelsen:

Det är mycket lättare att falla för frestelsen än att stå emot den!

Vi vill ju så gärna ha och det blir inget alls med stå emot alternativet.

Det är dock oftast klokare att stå emot .

Att falla för frestelsen kan komma att bli dyrt

och det är inte alltid det betalas med pengar.

Varför berättar jag, Patrik detta?

Det är väl självklart?

Om det nu är så självklart-

varför är det då lika svårt varje gång

när förnuftet står emot behovet?

### ### ### ### ###

Och varför måste man alltid vara så duktig och stå emot?

Ska man inte få unna sig något gott här i livet också?

Nej, du behöver inte alltid vara så kallat duktig-

det räcker med att du är dig själv.

Jo, man ska ska gärna unna sig något gott här i livet.

Helst hela tiden!

VA?

Talar jag inte emot mig själv nu?

Delvis- för det ska vara OLIKA saker du unnar dig,

inte bara tårtbitar och chokladkakor!

### ### ### ### ### ###

-en text född ur Skrivhjärtat

### ### ### ### ### ###

© Patrik Ek, 2018.

www.succek.com

 

Attityd är Allt!

Attityd är Allt:

Earl Nightingale säger;

Det är vår attityd i början av en uppgift som mer än något annat kommer att påverka det framgångsrika resultatet.

Det är vår attityd gentemot livet som kommer att bestämma livets attityd mot oss.

Vi är beroende av varandra. Det är omöjligt att lyckas utan andra.

Och det är vår attityd gentemot andra som kommer att bestämma andras attityd mot oss.

Innan en person kan uppnå det liv han vill måste han bli den individen.

Han måste tänka, uppträda, tala, gå och göra som om han vore den personen han önskar bli.

Er hjärna kan bara hålla en tanke åt gången och eftersom man inte kan vinna något på att ha negativa tankar:

ha framgångsrika och positiva tankar.

Det djupaste begäret hos människor är at behövas och känna sig betydelsefulla.

Ge dem det och de kommer ge tillbaka det.

### ### ### ###

En del av en bra attityd är att söka det bästa hos nya idéer och söka bra idéer överallt.

Slösa inte er tid på att basunera ut personliga problem.

Det kommer antagligen inte att hjälpa er och det kommer inte att hjälpa andra.

Tala inte om er hälsa, såvida den inte är bra. Utom när ni talar med en läkare.

Utstråla attityden av välbefinnande, av (själv-)förtroende, av en person som vet var han är på väg

och ni kommer att märka att bra saker kommer att hända med en gång

Om ni behandlar folk som kommer i er närhet som den mest betydelsefulla personen på jorden i 30 dagar

och upprepar dessa budskap kommer ni att göra det för resten av era liv.

© Earl Nightingale, 2018.

www.succek.com

Sagan om Beroendet!

Sagan om Beroendet:

Det var en gång ett beroende som var så starkt att det samlade på allt!

Men hur mycket det än samlade på sig och vad det än var,  så tycktes det aldrig bli nog!

Det behövdes alltid mer.

Nästa samlande var så mycket mer värdefullt än det som precis gjordes.

Och ändå var beroendet ovilligt att lämna ifrån sig det gamla-

hur oväsentligt det än tycktes vara jämfört med det nya.

Snart nog fick beroendet knappt plats bland alla sina samlade saker.

Vad skulle det nu göra?

### ### ### ### ###

Sortera ut? Samla på mindre saker? Sluta samla?

Nej, det ville inte göra något av detta, utan fortsatte bara.

Och inte bara fortsatte, beroendet ökade takten och mängden,

så till den milda grad att det var nära att drunkna i alla saker.

Då som först tog beroendet sitt förnuft till fånga,

för sätta sitt liv på spel ville det minst av allt.

Beroendet slutade samla och upptäckte då att det mådde bättre utan detta ständiga tvång.

Varken mängden eller kvalitén på alla saker kunde fylla den tomhet som fanns inom beroendet.

men friheten från tvånget kunde, friden och kärleken till livet kunde.

Så beroendet förändrade sig, utvecklade sig till en frihet!

### ### ### ### ### ###

-en text född ur Skrivhjärtat

### ### ### ### ### ###

© Patrik Ek, 2018.

www.succek.com

Bli & Ge mer!

Bli och Ge mer:

”Att utvecklas är att bli mer,
att bli mer är att få mer!
Och när du fått mer kan du också GE mer!”
P.E

### ### ### ###

Hur ska du då göra för utvecklas och därmed bli mer?

Ett sätt är att läsa var dag här på Succek.com

Jag, Patrik skriver OFTA och mycket om allt

som har med personlig utveckling att göra.

Och jag har blivit bra på det,

speciellt som jag testar alla knep på mig själv.

### ### ### ###

Ett annat sätt är att läsa hos andra som är ännu bättre än jag själv;

som till exempel Tomas Gunnarsson, Torkild Sköld och Jesper Caron.

Samt, givetvis att gå på någon av deras föreläsningar.

Sedan finns det ju en uppsjö av så kallade självhjälps böcker att läsa i ämnet.

Tycker du det verkar svårt att välja?

Sök ”Lästips Succek” så får du fram ALLA mina lästips,

men observera att jag tipsar inte bara om självhjälpsböcker.

### ### ### ###

Jag har dessutom utvecklat två ENKLA metoder du kan använda.

Den enklaste finns på din hands fem fingrar!

Och den andra lär dig att bli en HTB- person!

Lycka till!

© Patrik Ek & andra nämnda namn, 2018.

www.succek.com

Oro? Problem? Fem enklare övningar!

Oro? Problem? Fem enklare övningar:

1. Hitta din egen riktning- livskompassen.

Var är du egentligen? Var är du på väg? Var VILL du vara på väg?

Det är lättare att hantera sin oro och sina problem om du kan svara på dessa frågor.

2. Kartlägg din oro.

Det kan kännas befriande att ”få ur sig allt” på papper.

Men det blir också lättare att hantera om du kan ordna in

under rubriker och gradera efter svårigheter.

Kanske vissa problem inte var så stora när allt kom omkring?

Kanske kan vissa lösa sig när andra gör det?

3. Skjut upp oroandet- orosfotöljen.

Gå inte omkring i oro! Bestäm en tid och plats (en orosfotölj)

där du tar hand om dagens oro.

Du kan bli förvånad över hur vissa problem tycks ha krympt, när det väl är dags för oro.

4. Öka din tolerans för osäkerhet. Du kan öva dig på småsaker som känns bara lite motiga först.

Och sedan ta sig an allt svårare utmaningar.

Det viktigaste är att du upptäcker att det GÅR att öka sin tolerans.

5. Problemlös på rätt sätt.

Försök att vara mera vetenskaplig och logisk. Blanda in inte in känslorna!

Se problemen som utmaningar. Om du har kartlagt dem som i 2 ovan går det lättare.

Var kritisk. ÄR problemet så stort EGENTLIGEN, eller är det ”bara som det känns?”

-någorlunda fritt efter Reumatikervärlden.

© Reumatikervärlden & Patrik Ek, 2018.

www.succek.com

Skriv Lyckodagbok!

Skriv Lyckodagbok:

Något som visat sig ha goda effekter på lyckan

är att varje kväll skriva ner saker som har varit bra under dagen.

Om något bra händer under dagen

kommer du då inte bara bli glad i stunden-

du sparar lite av den positiva känslan till kvällen.

Och det gör också att du uppmärksammar positiva saker i högre grad.

Gabriel Richert.

© Gabriel Richert, 2018.

www.succek.com