Framtid?

foto Shaeen Svanede

Framtid?

Är den ljusnande framtiden vår,

eller vet vi inte längre vilken väg vi går?

Vi behöver bygga en värld där alla kan vara trygga.

Får vi behålla himlen och haven,

eller är vår jord snart glömd och begraven?

Det tycks som vi kanske måste offra vår lyx.

Är vi beredda att vår värld rädda,

eller är vi själva bara rädda?

 

© foto Shaeen Svanede text Patrik Ek, 2021.

www.succek.com

 

Ordklyveri

 

Ordklyveri

Lägg inte din energi på ordklyveri.

Nej det ska du låta bli!

En ordpolis uppskattar jag på intet vis.

Ordet ska vara fritt och varken ditt eller mitt.

Men låt det aldrig skada- gör istället ledsna glada!

Låt orden vara ärliga, men också härliga.

Byt gärna ord med varandra och låt tankarna vandra.

Det är så lätt att lyfta sig själv och andra.

Låt inte orden innehålla morden.

Låt dem vara levande och helande.

Ett enkelt hej kan bli grej of the day!

En kluven tunga sjunger inte vackert för varken gamla eller unga.

Men om du med kluvna tankar sitter eller vankar,

då kan du dela dem och lära att de blir lättare att bära.

Jag tror att vi har fått orden för att göra livet lättare på jorden.

 

© text Patrik Ek, bild Glada Kossan, 2021.

www.succek.com

Välkommen till det okända 

(C) FOTO LISA VALLIN

Välkommen till det okända 

Nu är det försent att vända  

Vad som helst kan hända.  

Allt kan börja i en annan ända.    

Och det är just det enda.  

mot vilket du borde dina tankar sända .  

Det kan rentav helt nya tankar tända.   

Att utesluta det okända vore att skända .  

Och det finns inte lika mycket att lära från det kända.  

Så många nya sidor finns att vända.  

Det kända har en ända.  

Och därefter kan inget nytt hända.  

© foto Lisa Vallin, text Patrik Ek, 2021.

www.succek.com

När du omfamnar det negativa blir det positivt 

Derek Rydall 

Drakarnas nya tid?

Är detta Drakarnas nya tid?

Mycket tyder på att denna tidsålder är de goda, visa, flygande och stora reptilernas nya tid.

Alltför många långa år har passerat, då människorna har antingen trott

att drakarna var försvunna för gott- eller att de var endast legendariska onda varelser.

Denna röda väktare är ett bevis på att det sistnämnda är helt fel.

Hans uppgift är att bevaka en fjärran planet mot det vekligt onda som kan hota dess innevånare.

Denna gröna drake kan sägas vara en forskare och lärare i drakmagi.

Han ser till att drakarnas kunskap om magi förvaltas och utvecklas på rätt sätt,

det vill säga för att hjälpa och beskydda framförallt.

Denna mörkblåa individ har en annan specialitet.

Han har hand om den råa och djuriska drivkraft som ligger bakom drakarnas styrka och makt.

Är han farlig på grund av detta?

Javisst, men bara för onda varelser!

Den mörkgråa nattdraken tar hand om allt som inte har med ljuset att göra.

Mörkret både balanserar och beskyddar ljuset- det är hans uppgift att sköta om detta..

Denna gröna drake tillhör dem som skyddar och förvaltar skogen och dess innevånare.

Det syns ju rentav, för han är själv nästan ett träd eftersom natur (skog) är hans element.

Han tar hand om både växter och djur- självklart!

Den bruna bergsdraken syns här sitta och bevaka eller kanske beundra sitt område.

Ett berg har ju ofta flera olika zoner med sitt specifika liv,

från snö eller vindpinad växtlighet på toppen till skog eller slätt vid foten.

Drakarna är tillbaka för att skydda och hjälpa vår (och andras världar)!

Hjälp oss sprida budskapet att drakar är goda och vill oss väl…

Gå med i Allt om Drakar och lite till på Facebook

(klicka på länken ovan)

© Patrik Ek, 2021.

www.succek.com

Så rustar du dig för svårigheter i livet

Så rustar du dig för svårigheter i livet

  1. Inställning:

Hur man tolkar svåra händelser och sina känslor. Om man kan för­söka att se bortom dagsläget och framåt. Och om man kan se de strategier som gör att man mår bättre trots att man är i en svår situation.

2. Sociala kontakter

Familj, vänner eller andra sammanhang där man får stöd och hjälp från dem som bryr sig eller att man hjälper varandra.

3. Acceptans

Att man kan förlika sig med att allt inte blir som man tänkt och i stället kan fokusera på det som går att påverka.

4. Mål som är realistiska

Även små steg framåt kan leda i rätt riktning. Försök att göra något regelbundet som för mot målet.

5. Mening

En stark känsla av mening kan guida oss i rätt riktning.

6. Agera

Handlingskraft i en problemfylld situation kan leda framåt till skillnad från att man önskar att svårigheterna bara ska försvinna.

7. Växa

Människor som gått igenom svårigheter inser att de också utvecklats, kanske har de bättre relationer, är mer närvarande och har en ny insikt om sin inre styrka och förmåga att hantera utmaningar.

8. Mindfulness

Att varje dag uppmärksamma något som ger glädje, det kan vara ett skratt från en älskad vän, en fågel eller ett träd.

 © Kommunalarbetaren, 2021.

www.succek.com

Bro av Tro

foto Per Jahnke

Bro av Tro:

Låt din tro vara en gyllene bro.

Vår måne lyser på så mycket mer än lilla Skåne.

Var inte rädd, bara börja gå-

för steg ett är svårare än steg två.

Det är inte konstigt att snubbla

när du äntligen lämnar din bubbla.

Där utanför är det mycket nytt som stör.

Men låt det inte vara hämmande-

snarare spännande!

Se inte ner, utan upp.

Där kan du finna hopp.

Låt din tro lysa upp din tillvaro.

Låt inte slumpen bestämma

vad som nu ska hända.

© foto Per Jahnke, text Patrik Ek, 2021.

www.succek.com

Det sprakar av Drakar!

Det riktigt sprakar av alla Drakar

som nu (2121) träder fram ur det förflutnas skuggor!

Den översta draken är själva magins egen drake.

Den kan hjälpa oss att få in mer magi i vår värld.

De flesta drakar kan hantera någon form av magi,

men denna kan hantera alla former.

Den föredrar dock den sortens magi som räknas som god.

Denna Naturdrake hör till själva jorden där allting växer.

Där han arbetar kan allting som växer spira och frodas.

Till och med områden som öknar och kala bergsmassiv kan bli grönskande!

Åskans egen drake är lämpligt nog också öknens beskyddare.

Öknens torra och ödsliga landskap är ju verkligen en plats som behöver åskans ösregn.

Bättre samarbetare kan knappast Naturdraken ovan få!

Den här röda unga damen är snart gammal nog att påbörja sin träning.

Det är vanligt att Alver ställer upp som Draktränare och hjälper dem

att utvecklas och förfina sina egenskaper.

I det här fallet ska hon bli en eld- drake som arbetar med själva ljuset.

Den grundläggande träningen och uppfostran har förstås föräldrarna hand om

så länge hon räknas som liten.

Hjälp oss sprida budskapet att drakar är goda och vill oss väl…

Gå med i Allt om Drakar och lite till på Facebook

(klicka på länken ovan)

© Patrik Ek, 2021.

www.succek.com

Ännu mera presentera Drakar

Ännu mera presentera Drakar

Vi utan tvekan på väg in i en fantastisk tid för drakarna!

Allt fler stiger fram ur forntidens dunkel och tar itu med sina specifika uppgifter.

Draken ovan är en av de få som är gula, nästan gyllene.

Han är välsignelsens och hänförelsens drake.

Det betyder att han kan hjälpa oss att se hur fantastiska vår värld

och allt som finns i den verkligen är-

hur tacksamma vi ska vara för allt vi har.

Den här mäktiga honan är alla dimensionernas egen drake.

Hon har kraften att upprätthålla dimensionernas energier

och kan med större lätthet än de flesta andra varelser resa mellan avlägsna världar.

Med andra ord så kan hon både beskydda och upprätthålla de olika dimensionerna.

Varje dimension har sitt egna universum, så hennes uppgift är oerhört stor.

Det finns två drakar som arbetar med tidens flöde.

Honan ovan kan sägas arbeta med att ett tidsflöde börjar,

medan hennes make arbetar med att det slutar.

Om vi då jämför med en människas liv (tidsflöde)

så arbetar hon från att födas och bli baby ända till medelåldern.

Medan hennes make arbetar från medelåldern till vår ålderdom och död.

Denna isdrake är den mest kraftfulla som finns i denna tid.

Hennes krafter är så stora att hon kan till exempel

hjälpa nordpolen att inte smälta så snabbt.

Med tanke på hur människan saboterat klimatet,

så ska vi vara glada över att isdrakens styrka och hjälpsamhet.

Hjälp oss sprida budskapet att drakar är goda och vill oss väl…

Gå med i Allt om Drakar och lite till på Facebook

(klicka på länken ovan)

© Patrik Ek, 2021.

www.succek.com

Värdens Skatt!

foto Per Jahnke

Värdens Skatt!

Skönheten som inte är medveten tillhör evigheten.

Rena samveten är den bästa nyheten!

Vissa ljusa stjärnor har skarpa hjärnor.

Andra sitter fast i sin last, men de får stå sitt eget kast.

Om det är sol i ditt hjärta är det svårt att känna smärta.

Du får gärna lysa som en stjärna och om alla liv värna.

Logik är inte lika viktigt som etik.

Lyssna till naturens musik, så förstår du att den är unik.

Och känner du dig mörk som natten,

kan du lugnas av stilla eller flödande vatten.

Har du förstått nu att det är vår värld som är den verkliga skatten?

© bild Per Jahnke, text Patrik Ek, 2021.

www.succek.com