Ännu Färskare Nyheter från Drakarnas Värld

 

Ännu Färskare Nyheter från Drakarnas Värld

Här kommer ännu mer garanterat färska nyheter från Drakarnas värld.

Överst ser ni en mäktig manlig Stormdrake i färd med att tämja ett åskväder.

För detta behöver han och har både vind och eld som grundläggande Element.

Han kan också framkalla en storm och flyga nästan lika snabbt som självaste blixten.

Drakar jobbar inte sällan med balansen mellan olika ytterligheter och i det här fallet pratar

vi om alla slags stormar- ända upp till orkanstyrka!

Nästa drake är en kvinnlig Energidrake som har specialiserat sig på energiernas flöde.

Vi talar här alltså om de flesta sorters energier- som hon både kan absorbera, eller generera.

Solenergin eller kylans förmåga att dra till sig energi är exempel på vad hon kan balansera.

Denna typen av drakar har svårt för att ta det lugnt och flyger ofta fram och

tillbaka mellan olika arbetsplatser.

För att inte energin ska gå i under-, eller överskott måste de vara noga med sin vila och sin sömn.

Denna manliga individ är en så kallad Stjärndrake- han till och med skiner här som stjärnorna!

Stjärndrakar är oftast Väktare av en stjärna- alltså en sol,

men det kan också röra sig om ett helt solsystem- vanligen med någon bebodd planet.

Deras eldelement hör till de starkaste som finns- i och med att de mäktigaste kan reglera stjärnljuset!

De kan också vara obundna och vaka över flera stjärnor,

särskilt gäller det sådana som vi människor uppfattar som stjärntecken.

Den här gröna kvinnliga Naturdraken tillhör de extra stora drakarna, det vill säga ungefär som en val.

Inte helt oväntat så har hon specialiserat sig på stora djur och den natur dessa lever i.

Ni kommer kanske i håg att en Naturdrake är som en korsning mellan trädgårdsmästare och skogsvaktare.

I det här fallet ser hon alltså till att det varken finns för många eller för få stora djur.

Drakar är ju själva egentligen rovdjur, men de jagar alltid bara för det nödvändiga

och är det för få djur att äta, så äter den växter och frukter i stället.

Denna manliga Bergsdrake tillhör den sort som ofta kallas Wyvern.

Som ni själva kan se innebär det att kroppsbyggnaden är som hos fladdermöss.

Alverna (som var dem som bland annat hjälpte drakarna att lära sig tala)

räknar dessa drakar till dem som har en urtida kroppsbyggnad.

En Bergsdrake bor självklart antingen i en grotta, eller på en Begstopp

och har de största reviren att vaka över, men de är inte så revirhävdande som vi människor.

Drakarnas revir räknar de inte som ”deras”, utan den yta som de beskyddar.

Denna hjärtliga kvinnliga individ har Kärlekens eld som sin specialitet.

Det betyder att hon har både Eld och Kärlek som sitt element.

När du senast var upp över öronen förälskad kanske hon var i närheten?

Nej, allvarligt skämtat så är ju kärlekens låga väldigt, stark,

men det sägs också att linjen till hat är väldigt tunn.

Fast detta tror jag inte denna drakhona håller med om!

Kärlek är inte bara förälskelse- det är också vänskap, samarbete och omtanke.

Alla väldigt viktiga delar av vårt samhälle- som hon kan lära oss mycket om!

Och det var allt för denna gång, eller som drakarna själva säger: Lev eldigt och flyg högt!

Gå med i Allt om Drakar och lite till på Facebook

(klicka på länken ovan)

© Patrik Ek, 2022.

www.succek.com

Treboria: Gåtan!

TREBORIA

Treboria: Gåtan.

Treboria var både den äldsta platsen och varelsen som någonsin hade funnits.

Hon hade ju en gång skapat själva tiden. Och det gjorde hon förstås fortfarande.

Med andra ord fanns Treboria innan ens tiden hade fötts- före ALLTING annat.

Men utan tid kunde ingenting egentligen finnas. Tiden var själva existensen.

Själva tillvaron. Och ur tiden skapades rummet.

När ett ingenting blev någonting blev också någonting någonstans.

Så egentligen borde heller inte Treboria själv ha kunnat existera innan tiden fanns.

Trots det så HADE hon funnits där. Det äldsta trotset mot naturlagarna som fanns.

Den näst största gåtan som någonsin funnits var hur detta ens hade kunnat vara möjligt.

Denna gåta hade Treboria sökt svaret på under hela SIN evighetslånga livstid.

#### ### ### ### ###

Svaret på denna gåta skulle kanske kunna berätta hur hon själv kommit till.

Hur den äldsta platsen och varelsen själv hade fötts. Och detta var alltså den största gåtan av dem alla.

I all sin visdom som hon samlat på sig under alla sina oräkneliga år kunde hon inte svara på gåtan.

De allra första åren hade varit spännande. Allting var nytt och intressant.

Trots att det inte funnits mer än bara hon själv. Att bara existera var till att börja med inspirerande nog.

Men det var evigheter sedan. Sedan hade det blivit outsägligt ensamt. Det var då Treboria skapade tiden.

Detta var hennes magiska kraft. Ensamheten hade väckt kunskapen om att hon hade den magin.

Tidens födelse var det största som hänt henne. Hon kunde trots sitt eviga liv av inte bara tankar,

utan också känslor inte beskriva hur stort det var. Den utveckling,

den process som tidens existens också skapade var inte långt ifrån att vara lika fantastisk.

#### ### ### ### ###

Allt liv som utvecklades var så mäktigt spännande. Hon skulle aldrig mer behöva vara ensam.

Det var vad hon trodde då, under sin motsvarighet till ungdom. Men tiden och därmed tillvaron växte.

Den blev till sist så stor att hon inte kunde uppfatta den hela på en gång.

Treboria fann sig vara i mitten av allting, men ensam vid tidens roder. Allt liv hade blivit så utspritt.

På så långa avstånd. Det hjälpte inte att avstånd egentligen bara var ett tidsmått.

Och att hon kontrollerade tiden. Och inte borde begränsas av den. Ensamheten var tillbaka.

Men den blev inte på långa vägar så långvarig som förr.

Det var samma sak med tiden som med allt annat som fanns i den.

Ingenting är så perfekt att det inte kan bli något fel på det.

Och där tiden råkade gå sönder föll livet som fanns där igenom.

#### ### ### ### ###

Varelserna som råkade falla ur tiden och därmed också rummet föll tillbaka till tidens ursprung.

Till Treboria. Hon behövde inte vara ensam längre. Detta hände sannerligen inte så ofta,

men då och då kom det fler varelser. Treboria började bli bebott. De tidsvilsna fruktade först henne.

Och längtade tillbaka hem. Sedan dyrkade de henne. Och vördade henne.

Såg Treboria som sitt nya och enda hem. De byggde templet och hon fyllde det med sin magi.

De byggde sina egna bostäder. Hon var väldigt stolt, men blev med tidens gång också alltmer högfärdig.

Tanken på att bli lämnad ensam igen och förlora sina alldeles egna levande innevånare

skrämde henne så mycket att egoismen tog över.

Ingen skulle någonsin få lämna Treboria som en gång kommit dit!

De skulle hålla henne sällskap. För evigt.

### ### ### ##

-texten är från nya(re) berättelsen Tidsnyckeln

### ### ### ###

© bild Snezana Lindskog,

text Patrik Ek 2018.

www.succek.com

Färska Nyheter från Drakarnas Värld!

Färska Nyheter från Drakarnas Värld!

Äntligen kommer nyheter från Drakarnas värld! Och först ut är den stora grå draken ovan.

Hans specialitet är vilken plats som helst som i huvudsak är kal från växter och har få eller inga djur.

Det innebär att han har två element samtidigt, något som i dagens läge är ganska sällsynt- det vill säga jord och eld. 

Det kanske kan verka märkligt att torra och ödsliga områden kan behöva en drakes beskydd- där bor ju nästan ingen.

Men det är just därför han finns på dessa platser- för att se till att det lilla liv som faktiskt finns kan utvecklas.

Hans förhoppning och mål är alltid att dessa områden ska bli till sin motsats med mycket växter och djur.

Han ser alltså en fruktsam potential där andra bara ser tomhet.

Denna blåvita drake har ett annat viktigt arbete.

Allting i vår och andra världar är länkat till något annat. Och detta är nödvändigt för att upprätthålla en naturligt kretslopp.

Alla länkar måste hålla ihop- annars rasar systemet ihop och blir ordning i stället för kaos.

Nu är det ju så klart viktigt att även kaos får existera som motvikt till ordningen, men det får hellre bli mer ordning än motsatsen.

Annars kan den tillvaro som vi känner få ett abrupt slut.

Hela kretsloppet är alltså inte starkare än sin svagaste länk och det är där denna drake har en otroligt viktigt uppgift!

Tillhör du dem som ofta tvivlar och inte kan med lätthet kan känna tro?

Du kanske vill tro på något, men kan inte riktigt- då kan du får stöd av denna drake!

Han arbetar med just detta: att upprätthålla balansen så att det inte blir för mycket icke-tro.

Båda sidor av myntet måste finnas- till exempel så är vetenskapen beroende av att någon inte automatiskt tror på det som andra anser vara rätt.

Någon behöver alltid gå emot vad de flesta andra tror för att utvecklingen ska gå framåt.

Att tvivla och tveka, samt ifrågasätta är alla delar av detta!

Och här har vi ovanstående drakes tvillingsyster- hon arbetar just med den andra sidan av myntet.

Just det, denna hona arbetar med tron på i stort sett vad som helst.

Att ha en sann tro kan vara nödvändigt- både i med och motgång.

Och denna drakinna kan hjälpa dig med det!

Det sägs ju att tron kan förflytta berg och med styrkan av en drake låter detta påstående ännu mera sant- eller hur?

En sann tro behöver inte vara religiös- den kan innebära en tro på ödet, karma, universums krafter eller helt enkelt på dig själv!

Som du antagligen har förstått så samarbetar dessa två tvillingar för att upprätthålla balansen mellan tron och dess motsats.

Tundran kan vara en mycket kall plats och ofta är den vindpinad, på grund av att vegetationen för det mesta är lågväxt.

Och som du säkert redan gissat är ovanstående hona anpassad för detta med både vanliga reptilfjäll och fjädrar på kroppen.

Hennes element är egentligen frost, men till skillnad från andra drakar av samma slag betyder inte detta att snö och is alltid är hennes habitat.

Hon är mer som en naturdrake egentligen- alltså en slags trädgårdsmästare och skogsvaktare som beskyddar och vårdar sitt område.

Tundran får varken bli för kall eller varm för att göra så att djur och växter trivs där.

Dessa är ju också anpassade på samma sätt som sin beskyddare.


 

Den sista draken för denna gång har också en tuffare arbetsplats.

Hon är en så kallad Sanddrake och återfinns alltså i öknar och ökenliknande landskap.

Dessa landskap har en tendens att vara väldigt torra och varma på dagen, men kan bli väldigt kalla och rent av något fuktiga på natten.

Det gäller alltså även för den här drakinnan att se till att det varken blir för varmt eller kallt för de få varelser och växter som trivs där.

Och det är också viktigt att det finns oaser utspridda över öknarna, speciellt som det är där livet frodas.

Vindpinat blir det ju också ofta, med tanke på hur få träd som växer i öken och det måste också räknas in i hennes balans- arbete!

Och det var allt för denna gång, eller som drakarna själva säger: Lev eldigt och flyg högt!

Gå med i Allt om Drakar och lite till på Facebook

(klicka på länken ovan)

Jag bugar & bockar & tackar för alla grattis hälsningar!

Högt Ärade och älskade familj,

vänner och bekanta!

Jag, Patrik bugar och bockar ödmjukt och tackar 

från djupet av mitt hjärta för alla era grattis hälsningar!

Thank you so much, all you foreign friends and readers-

for your kind birthday- wishes!

Tack för alla muntliga grattis och för de via e-post, messenger samt sms.

Tack för alla telefon gratulationer,

och för alla sanslöst många per Facebook!

Det visade sig att det var/är intressant att bli uppgraderad även till version 5.2

Tack vare er alla!

Ni är suveräna alltihopa!

Utan Er alla, fanns  ingen Patrik Ek!

Utan Er alla, fanns  heller inget Succek.com

Utan Er vore jag inget- Ni är oersättliga!

miljarder tack från © foto Sprisse Nilsson, text Patrik Ek, 2022 .

www.succek.com

 

Mammas Tåg Äventyr!

Mammas Tåg Äventyr:

Själv har jag, Patrik åkt så mycket tåg i mina dagar att jag varit med om mycket,

men det min mamma var med om 2017 slår det mesta.

Att tågen är försenade är nuförtiden inget speciellt- det är de näsan alltid!

Och det var heller inte problemet i just det här äventyret.

Mamma skulle alltså åka tidigt på morgonen från Norrköping till Lund.

Hon var ute i god tid för att hinna med, trodde hon.

I själva verket gick hon efter en klocka som ännu var satt på sommartid.

Så hon såg tåget åka ifrån henne när hon upptäckte misstaget!

Som väl var gick det snart ett annat, men det var fullbokat.

Detta löste sig genom att den snälla konduktören lät henne resa i bistron.

Tyvärr fick hon dock betala ordinarie dyrt pris,

men å andra sidan fick hon också pengar tillbaka på biljetten som aldrig nyttjades.

Så långt allt väl och äventyret tycktes över, men det skulle komma mer på hemresan!

### ### ### ###

Då var det alltså dags att åka från Lund till Norrköping några dagar senare.

Först bytte tåget spår, men det var inte så farligt.

Och resan gick sedan som planerat ända till Linköping.

Där tyckte min mamma att tåget stannade ovanligt länge.

Sedan kom den stora överraskningen när

tåget bara blåste förbi Norrköping utan att stanna alls.

”Där skulle jag gått av!”. suckade stackars mamma.

Det visade sig att just detta tåg aldrig stannar i Norrköping

och hon hade genom någon miss blivit inbokad på fel tåg.

En medresenär tröstade mamma och sa att hon säkert

kunde be att bli avsläppt i Södertälje, för det hade han varit med om.

Konduktören lovade att hon skulle bli avsläppt på nästa station,

som mamma alltså då trodde skulle vara Södertälje.

Hon ringde till min pappa och bad honom hämta henne där.

Men de hittade inte varandra på stationen.

Och det berodde på att hon blev avsläppt i Nässjö!

Så då fick han åka dit istället!

Vilket äventyr!

Nu hör det också till saken att min mamma är synskadad

och det gör inte precis ett sådant här äventyr lättare.

Bortsett från att hon med hjälp av sin vita käpp

får bli omgivningen väldigt hjälpsam!

Tack så VÄLDIGT mycket alla som hjälpte henne under vägen.

Nu vet jag knappt om jag vågar boka in fler tåg till henne!

återberättat av © Patrik Ek, som berättat av hans mamma 2017.

www.succek.com

 

Det sprakar av Drakar!

Det riktigt sprakar av alla Drakar

som nu (2121) träder fram ur det förflutnas skuggor!

Den översta draken är själva magins egen drake.

Den kan hjälpa oss att få in mer magi i vår värld.

De flesta drakar kan hantera någon form av magi,

men denna kan hantera alla former.

Den föredrar dock den sortens magi som räknas som god.

Denna Naturdrake hör till själva jorden där allting växer.

Där han arbetar kan allting som växer spira och frodas.

Till och med områden som öknar och kala bergsmassiv kan bli grönskande!

Åskans egen drake är lämpligt nog också öknens beskyddare.

Öknens torra och ödsliga landskap är ju verkligen en plats som behöver åskans ösregn.

Bättre samarbetare kan knappast Naturdraken ovan få!

Den här röda unga damen är snart gammal nog att påbörja sin träning.

Det är vanligt att Alver ställer upp som Draktränare och hjälper dem

att utvecklas och förfina sina egenskaper.

I det här fallet ska hon bli en eld- drake som arbetar med själva ljuset.

Den grundläggande träningen och uppfostran har förstås föräldrarna hand om

så länge hon räknas som liten.

Hjälp oss sprida budskapet att drakar är goda och vill oss väl…

Gå med i Allt om Drakar och lite till på Facebook

(klicka på länken ovan)

© Patrik Ek, 2021.

www.succek.com

Ljusår med tack Rulle och Werner!

Ljusår med tack Rulle och Werner!

Kan det blir roligare är du alltid lyckades göra allting, Sven?

Jag tvekar verkligen på det- trollet Rulle och kocken Werner är ju bara två av hur många som helst av mina favoriter som du hittade på!

I rättvisans namn kanske du inte hittade på precis allt kul som man kunde se på bio och tv, men det spelar ingen roll- för det var ändå du som framförde det!

Jag hoppas verkligen att du lämnade den här världen med vissheten att du roat SÅ många hur många gånger som helst (ungefär)!

Jag vet att jag sagt det förut, men det är verkligen så himla sorgligt att den som borde hyllas allra mest får hyllningarna i efterhand, när vederbörande inte längre finns hos oss.

Om det nu finns någon himmel och en gud på sin tron är jag helt övertygad om att du skämtar så mycket att guden välter sin tron av den ena skrattsalvan efter den andra.

Och till sist är jag omätligt tacksam för att mina absoluta idoler SLADE fick framträda i Nöjesmaskinen!

Hyllning till en skojare från en annan som försöker © Patrik Ek, 2022.

www.succek.com

Omätligt många tack, Dagny!

Omätligt många tack, Dagny!

För det första är jag ledsen att jag är sen med denna hyllning till Sveriges äldsta bloggare!

För det andra är jag ledsen för att det alltid blir så här att vi alltid hyllar någon som verkligen förtjänar det när det egentligen är för sent.

Fast nu tror jag väl att du, Dagny fick väldigt mycket uppskattning när du levde och det känns bra.

Jag får väl erkänna att jag inte läste din blogg varje dag, men det har absolut varit en stor inspiration att veta att det verkligen ÄR så att åldern inte har någon betydelse.

Vem som helst kan vara fantastisk- det är vad lärde mig!

Och jag tror att din strävan var den samma som jag har- att leta efter det positiva, eftersom motsatsen är mycket jobbigare.

Plus att det negativa finns i överflöd på nätet.

Finns det nu någon som kan ta över stafettpinnen från Dagny? Ingen aning, men jag lovar att fortsätta sprida det positiva så länge JAG kan!

Hyllning till Sveriges äldsta bloggare, från en annan bloggare © Patrik Ek, 2022.

www.succek.com

Ytterligare nyheter från Drakarnas värld

Ytterligare nyheter från Drakarnas värld

Den här drakhannen (ovan) är en Frostdrake, vilket innebär att den har ett element som omfattar kylans alla aspekter.

Alla drakar har ett, eller mer sällsynt flera element och det finns många fler än de du förmodligen känner till (jord, vind, eld och vatten).

En Frostdrake kan alltså underlätta för snön att falla och vattnet att frysa, men också tvärtom. 

Han bevakar oftast polarområden och beskyddar de djur som lever där både på land och till havs.

Men han kan också ses sitta på höga snötäckta bergsmassiv, som på bilden.

Denna hanne har förstås själv inga problem med kylan, han fryser aldrig- för hans inre eld värmer honom.

Men han kan däremot inte spruta eld, utan har istället en iskall andedräkt, som han kan förstärka med sin magi.

Han kan även lagra isvatten i munnen och spruta ut en iskall dusch.

Detta är i dagens läge en mycket sällsynt sorts drake (tyvärr) som inte bara ser mer ut som ett pälsdjur- utan också ÄR mer som ett pälsdjur.

Hans fjäll är en lite mjukare sort som är mera som päls, men den är inte så mjuk att den är mysig att klappa- utan mer som täta, vassa strån.

På den här bilden har man gjort honom lite FÖR lik en leopard.

I verkligheten sitter inte de svarta fläckarna så tätt och utseendet är mer åt det vanliga drakhållet.

Som du kanske förstår beskyddar han alla större bestar, oftast katter- men alla rovdjur helt enkelt.

Han kan härma rovdjurens läten och detta tillsammans med ett liknande utseende gör att de lättare ser honom som en av dem.  

Behöver rovdjur verkligen beskyddas, kanske du undrar?

Är det inte deras byten som är i underläge?

Jo ,oftast- men vi människor jagar ju rovdjur och eftersom de här drakarna blivit så sällsynta så sker det i allt för stor skala.

Här är också en lite annorlunda drake.

Han är en så kallad Vattenblixt- drake.

En genomsnittlig Blixtdrake kan liksom guden Tor tämja blixten, men också framkalla den.

Man kan utan att överdriva säga att de sprutar blixt i stället för eld.

De är också extremt snabba och kan faktiskt flyga med blixtens hastighet!

Ni vet kanske att elektricitet färdas snabbare genom vatten än luft?

Och där har ni denna drakes specialitet- blixtar som far fram genom vatten.

Det innebär att också denna hane kan färdas med denna extrema hastighet, vilket gör honom till höghastighets- mästare bland andra drakar.

Slutligen har vi denna gröna Floddrake, som ju så klart är en specialiserad Vattendrake.

Ni minns kanske att Vattendrakar är som en slags skogvaktare och trädgårdsmästare- fast under vattnet?

Den här Floddraken håller sig förstås till flodernas växter och djur.

En flod flyter ju ständigt och har endast en riktning, vilket gör att hon behöver kunna simma emot strömmen och kunna hålla emot när hon INTE vill följa flödet.

Hon är med andra ord en extra stark simmare, som utan problem skulle kunna trotsa de flesta vågorna i havet (om nu floden råkar rinna ut där).

En flod är känsligare både när det gäller att torka ut och svämma över- och det gör hennes arbete svårt med att hålla ”rätt” flöde i balans.

En annan sak som är lite speciell med Floddrakar är att när de lägger ägg, så kan de fästa dem med ett slags naturligt ankare under vattnet.

Detta ankare är byggt av växter och tunga stenar- sammanfogat av magi.

Ja äggen klarar utmärkt att vara under vattnet i princip hur länge som helst och ungarna kan simma instinktivt när de kläcks (gäller alla vattendrakar).

Därmed var det slut på nyheterna för denna gång…

som drakarna själva säger:

Lev eldigt och flyg högt!

Gillar du Drakar?

Gå med i Allt om Drakar och lite till

klicka på länken ovan

© Patrik Ek, 2022

www.succek.com