Globalt standby-läge, en Vinst för Miljön!

Corona-viruset stänger ner

Kina – väldens fabrik – har mer eller mindre varit stängt under några månader.

Detta har lett till att en betydande del av den globala handeln gått på sparlåga

eftersom alla är beroende av den billigare kinesiska arbetskraften.

Det har till och med blivit så att en stor del av världens containrar för varutransporter har fastnat i Kina och det blivit brist i övriga världen på dessa fraktpaket. Inbromsningen av den globala handeln har förhoppningsvis gett funderingar om att vi kanske inte nödvändigtvis behöver alla konsumentprodukter vi överskölj av.

Detta kanske ger en fundering om att det är dags att tänka mer hållbart.

##### #### #### ####

När vi nu har corona-viruset i Europa känns det som att det uppstått panikreaktioner.

Folk hamstrar munskydd, handsprit, läkemedel och matvaror.

Internationellt rapporterades den 12 mars att 100000 personer

nu hade drabbats av viruset och visst denna siffra kommer att öka.

Är detta mycket eller begränsat? Det kan vara relevant att ha ett historiskt perspektiv på det hela.

År 1968 spred sig också från Kina Hongkonginfluensan först i Asien och senare till Europa.

Resultatet av denna pandemi beräknades gett 1 miljon döda världen över (källa Wikipedia).

Detta är bara ett exempel på globala epidemier/pandemier som drabbat världen.

Dagens situation med Corona-viruset kanske mycket handlar om vårt behov av att ha kontroll.

##### #### #### ####

Ekonomin i svaj

Det globala standby-läget har gjort att den globala ekonomin har tvärbromsat,

vilket gör att aktiebörserna världen över dyker och våra pensionspengar också blir mindre värda.

Detta är det naturliga i en marknad som styrs av impulser, rykten och enskilda händelser.

De med pengar ser nu köpmöjligheterna att göra scoop med de sjunkande aktiekurserna.

Aktiemarknad på fall

Den Tobin-skatt, en omsättningsskatt på valutahandel, som diskuterades för några år sedan

skulle bidragit till att minska dessa svängningar. Men det var sannolikt en för tidig väckt möjlighet

för ökad stabilitet på internationella penningflöden.

Vinst för klimatet

Stoppet i den globala handeln har blivit en betydande vinst för klimatet.

Detta är en följd av de stora inskränkningarna i transporter med flyg, biltrafik och sjöfart

som till stor del skett i Kina, men nu också i övriga världen. Dessutom miljövinsten

med oproducerade konsumentprodukter med uttag av råvaror samt energi från kolkraft.

Till detta kommer ytterligare besparing av klimatpåverkan från den globala turismen som avstannat.

Media är fyllda av nyheter om den svajande ekonomin och alla stödinsatser som nu sätts in för att få hjulen

och vår konsumtion att rulla igen. För svensk del öppnas nu för lånemöjligheter med räntefria lån för företag på 500 miljarder kr. Tänk om intresset varit lika stort för satsningar på det stora hotet med klimatet och övriga globala miljöproblem.

Hur många nyheter har det varit om att vi just nu upplever en betydande minskning av våra klimatutsläpp, inte mycket.  Se exempel

BBC News “Nasa images show China pollution clear amid slowdown

Sveriges Radio “ Kinas utsläpp sjönk efter corona-utbrottet

Se även artikel i Sydsvenskan

Det skulle vara intressant att få reda på den totala minskningen av växthusgaser

av detta globala standby-läge när denna ”pandemi” har klingat av.

Hur många årsutsläpp av Sveriges växthusgaser är inbesparade? Kanske någon kommer att räkna på detta.

#### #### #### ####

Parallella ekonomier

Nu när vi ser hur beroende vi gjort oss av det globala flödet av varor och hur lätt det kan påverkas kanske det behövs nygamla sätt att tänka på ekonomin och varuflöden.

Ett sätt är att utveckla den parallella ekonomin, dvs en välfungerande lokal ekonomi. En lokal ekonomi,

parallellt med den globala, bygger på att utveckla lokalsamhället och den lokala produktionen för de varor

som vi har förutsättningar att själva producerar. Detta hindrar inte att vi parallellt bibehåller internationellt samarbete

med utbyte av kunskap, varor kultur etc där det är motiverat att göra detta.

Den globala handeln bör reduceras till områden där varor inte kan produceras

i närområdet till exempel vissa industriprodukter och begränsat antal livsmedel.

Lokal ekonomi

En parallell välfungerande lokal ekonomi kan i stor utsträckning hjälpa till att lösa klimatfrågan, resursfördelningen och skapa förutsättningar för global jämlikhet.

© Hållbar produktutveckling, 2020.

www.succek.com

Forskare kan ha hittat ett botemedel mot Coronaviruset!

Just nu pågår en febril jakt i forskarvärlden på att hitta ett botemedel och behandling mot sjukdomen covid-19.

För det är en av de största frågorna just nu: Finns det något botemedel mot Corona?

De första vaccinen har redan testats – och nu uppger en forskargrupp på

Erasmus Medical Center i Rotterdam att de har hittat en antikropp som skulle kunna användas som behandling mot coronaviruset.

Antikroppar tänkbar behandling mot Corona

Även om det är lång bit kvar ses detta som ett stort genombrott.

– Det här ser mycket lovande ut. Skitspännande, säger professorn och vaccinforskaren

Matti Sällberg på Karolinska institutet, till Aftonbladet.

Så här säger en av forskarna, professor Frank Grosveld, i en första kommentar:

– Vi försöker nu få ett läkemedelsföretag ombord som kan producera antikroppen i stor skala som ett läkemedel. Förutom utvecklingen som medicin vill vi också använda antikroppen för att sätta upp ett diagnostiskt test

som alla kan göra hemifrån, så att människor lätt kan ta reda på om de har en infektion eller inte.

Antikroppar kan binda till ett virus och på så vis hindra infektion, alltså neutralisera viruset.

– Fungerar antikroppen så är det en möjlig terapi, en behandling, absolut, säger

Mattias Forsell, docent i immunologi vid Umeå universitet, till Sveriges Radio.

Läkemedel mot Ebola testas mot Corona

Det finns andra tänkbara botemedel mot covid-19. Läkemedlet Remdesivir,

som en gång togs fram mot Ebola, är enligt WHO den mest troliga kandidaten att fungera på sjukdomen.

Läkemedelsverket har beviljat beredskapslicens för detta i kampen mot covid-19 i Sverige.

– Grunden för att vi tror att läkemedlet skulle kunna ha effekt mot covid-19 är dels in vitro-studier

och dels studier av djurmodeller med ett annat coronavirus, det som ger sjukdomen mers,

säger Filip Josephson, läkare och utredare vid Läkemedelsverket, till Läkemedelsvärlden.

Det sker även prövningar med Remdesivir i Kina.

– Dels på svårt sjuka patienter, som är en tiondel ungefär, och också på måttlig sjuka patienter.

Vi vet inte så mycket mer än att det här nu startar i Kina. Vi väntar med spänning, säger Anders Blanck,

vd för Läkemedelsindustriföreningen, till Sveriges Radio.

Även i Sverige har nu ett fåtal patienter fått läkemedlet.

– De få svenska patienterna som fått tillgång till det här läkemedlet är svårt sjuka

och det här är en åtgärd som vi gör för att förbättra deras tillstånd. Det är inte möjligt att efter bara några dagar utvärdera effekten, säger professor Anders Sönnerborg, ordförande i Referensgruppen för antiviral terapi, till Ekot.

© Må Bra, 2020.

www.succek.com

Dr Mikaels enkla knep: Så kan du minska risken för Corona

Doktor Mikaels svar på tittarnas frågor är ett populärt inslag i Nyhetsmorgon i TV4.

Under coronatider är han kanske mer frekvent än vanligt i tv-rutan

och under en av den senaste veckans sändningar tipsar han om ett enkelt

men effektivt sätt att undvika smitta när man är ute bland folk eller till exempel handlar mat.

Coronaviruset (COVID-19) är relativt smittosamt,

men inte alls i närheten av vissa andra sjukdomar, berättar doktor Mikael Sandström i TV4.

– Den stora smittan sker i direkt kontakt när någon hostar och nyser.

Till skillnad från till exempel mässling som kan smitta i ett rum även när patienten lämnat rummet.

Doktor Mikael Sandström tipsar

Många räds att de ska smittas genom att till exempel röra vid saker som en smittobärare redan har rört vid.

Men det är inte där den stora smittospridningen sker, enligt doktor Mikael.

– Det är inte så det kommer gå till. När det gäller den här indirekta kontaktsmittan

så är det en mindre del och det kan röra sig om timmar upp till någon dag –

det mesta är säkert inom 15 minuter, säger doktor Mikael

och syftar till tiden det tar från att smittobäraren rör någonting

till dess att en frisk person rör samma yta.

Men för att stilla denna oro ger ”soldoktorn” ett enkelt tips som säkert kan hjälpa många:

Någon form av handbeklädnad.

Folkhälsomyndighetens corona-rekommendation

– Jag har försökt slå ett slag för vantar eller handskar.

För då kan man ta av sig dem och så tar man inte på så mycket annat.

Och så tvättar man händerna när man kommer hem.

Det är de enkla sakerna som man gör hela tiden, de man gör ofta som är det viktiga.

Enligt Folkhälsomyndigheten smittar coronaviruset främst genom kontakt med droppar och sekret från luftvägarna. De skriver också att det inte är klarlagt huruvida den indirekta kontaktsmittan faktiskt bidrar till spridning av COVID-19.

Deras stående rekommendation för att undvika smittan är fortfarande god hygien,

att tvätta händerna ofta och undvik att röra vid ansiktet samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

© Må Bra, 2020.

www.succek.com

Sluta Panikbunkra!

Den pågående corona-pandemin påverkar samhället långt utanför sjukhus och vårdapparaten.

Bilder på livsmedelsbutiker där hyllor gapar tomma är ytterligare en konsekvens,

orsakad av att befolkningen bunkrar förnödenheter inför ett större krisläge.

Men det finns ingen anledning till att hamstra livsmedel,

det är tvärtom förknippat med andra problem menar landsbygdsminister Jennie Nilsson.

I en intervju med Aftonbladet förklarar ministern att överdriven bunkring riskerar

att överbelasta den svenska livsmedelskedjan – vilket i sin tur kan ge problem framåt.

”Vi måste vara uthålliga”

– Vi måste vara förberedda på att det här kan bli en situation som pågår ett tag,

och då måste vi vara uthålliga, säger hon till Aftonbladet.

Efter ett tidigare sammanträde med livsmedelssektorn

har regeringen konstaterat att det inte råder någon brist i livsmedelsförsörjningen i Sverige.

Inte heller har virusutbrottet påverkat svensk livsmedelsproduktion i någon större omfattning.

Det finns ingen anledning att bunkra

”Det finns ingen anledning att som privatperson bunkra lager av livsmedel med anledning av virusutbrottet.

Däremot bör man, som alltid, ha en beredskap med torrvaror

och konserver i enlighet med rekommendationer från Myndigheten för samhällsskydd

och beredskap (MSB) och Livsmedelsverket.”, löd en av de sammanfattade punkterna.

Ett förändrat konsumtionsbeteende uppmanar hon dock till,

men det handlar om att tänka på sin omgivning och riskgrupperna:

– Alla har ett ansvar nu. Vi ska följa myndigheternas råd och vi ska ta hand om varandra.

Hjälpa grannar som inte kan gå till mataffären att handla,

inte handla mer än vad vi behöver och framförallt –

inte sprida panik i onödan, säger hon i artikeln.

© Må Bra, 2020.

www.succek.com