Going Backwards

Going Backwards

Depeche Mode

DEN HÄR TEXTEN TALAR TILL DIG:

We are not there yet
We have not evolved
We have no respect
We have lost control
We’re going backwards
Ignoring the realities
Going backwards
Are you counting all the casualties?

We are not there yet
Where we need to be
We are still in debt
To our insanities
We’re going backwards
Turning back our history
Going backwards
Piling on the misery

We can track it all with satellites
See it all in plain sight
Watch men die in real time
But we have nothing inside
We feel nothing inside

We are not there yet
We have lost our soul
The course has been set
We’re digging our own hole
We’re going backwards
Armed with new technology
Going backwards
To a caveman mentality

We can emulate on consoles
Killings we can control
With senses that have been dulled
Because there’s nothing inside
We…

© depeche mode 2018.

www.succek.com

 

Where’s the Revolution

Where’s the Revolution
Depeche Mode
DEN HÄR TEXTEN TALAR TILL DIG:
You’ve been kept down
You’ve been pushed ‘round
You’ve been lied to
You’ve been fed truths
Who’s making your decisions?
You or your religion
Your government, your countries
You patriotic junkies
— — — — —
Where’s the revolution
Come on, people
You’re letting me down
Where’s the revolution
Come on, people
You’re letting me down
— — — — —
You’ve been pissed on
For too long
Your rights abused
Your views refused
They manipulate and threaten
With terror as a weapon
Scare you till you’re stupefied
Wear you down until you’re on their side
— — — — —
Where’s the revolution
Come on, people
You’re letting me down
Where’s the revolution
Come on, people
You’re letting me down
— — — — —
The train is coming
The train is coming
The train is coming
The train is coming
So get on board
Get on board
Get on board
Get on board
The engine’s humming…

© depeche mode 2018.

www.succek.com

Välkommen till det okända 

(C) FOTO LISA VALLIN

Välkommen till det okända 

Nu är det försent att vända  

Vad som helst kan hända.  

Allt kan börja i en annan ända.    

Och det är just det enda.  

mot vilket du borde dina tankar sända .  

Det kan rentav helt nya tankar tända.   

Att utesluta det okända vore att skända .  

Och det finns inte lika mycket att lära från det kända.  

Så många nya sidor finns att vända.  

Det kända har en ända.  

Och därefter kan inget nytt hända.  

© foto Lisa Vallin, text Patrik Ek, 2021.

www.succek.com

När du omfamnar det negativa blir det positivt 

Derek Rydall 

Riskerat Älskvärda Ord!

Riskerat Älskvärda Ord!

”Älska olika! Lika är lika tråkigt som lagom är lika för alla!”
P.E

”Jag är inbitet ung och har inte hybris.

Å andra sidan är Jantelagen den enda lag jag någonsin brutit mot.”

Karin Laserow.

”Livet är det som är nu…

Vad är det som är nu?”

Kjell Swanberg och Bengan Wittström.

”Mellan 1840 o 1930 utvandrade 1,3 miljoner Svenskar i första hand till Amerika.

År 1890 fanns närmare 800 000 svenskar i Amerika

och vid sekelskiftet var var FEMTE svensk bosatt i USA.

Ca 8 miljoner av dagens amerikaner har svenska rötter.

Just saying…”

P.E

”Varför säger man inte genomsynlig istället för genomskinlig?”

Tomas Gunnarson.

”Det låter nästan ungefär precis på en höft exakt!”

P.E

”Det är bäst att veta vad man letar efter, innan man börjar leta efter det.”

Nalle Puh.

”Att våga visa sitt rätta jag är nästan som ett Kinderägg: tre roliga saker i ett;

du spar energi när du inte längre behöver anstränga dig för att hålla ditt inre dolt.

Dina olevda liv böjar förvånat ruska på sig och förväntansfullt säga: får vi komma fram nu?

Välden runt omkring dig får äntligen träffa dig på allvar och dra nytta av din begåvning.”

Doris Dahlin & Maggan Hägglund.

”Män: om det inte är ditt fel att kvinnor lider-

varför behöver du försvara dig?”

P.E

”Tag dagen som den kommer,

innan dagen kommer och tar dig!”

P..E

 

Blommande ord!

© bild: Skrivhälsan

Blommande ord!

”Gräset KAN vara grönare på andra sidan.”

P.E

”Låt inte någon sätta sig på dig,

men sätt gärna på någon!”

Bertil Granath.

”Det är svårt att tycka om andra när man inte tycker om sig själv.

Gör alltså andra en tjänst: Tyck om dig!”

P.E

”Livet är ett labb och varje dag ett experiment.”

Just D.

”Tänk gärna tänkvärda tankar, hjärnan tänker gärna!”,

P.E

”Baby, If you can’t change the world

maybe you should just change yourself.”

Tom Petty.

”Om man inte ska gömma sig riktigt bra-

som tex i ett djupt hål är det i princip omöjligt att omge sig med dem

som man uppfattar som lyftande eller som behöver lyftas.

Bättre då att göra sitt bästa av sin  situation och föröka ta med andra på resan!”
P.E

”Det är vårt ljus, inte vårt mörker, som skrämmer oss mest.”

Nelson Mandela, inspirerad av Marianne Williamson.

”Rädsla ligger bakom det mesta som är ont här i världen.

Och den moderna människan verkar för mig vara den mest rädda i alla tider. Tyvärr”
P.E

Tomas Gunnarsson.

 

”Det finns hopp för människorna.

De har en månens dag.”
Alviskt ordstäv.

”Att få det som tynger ur sig kan lätta hjärtat

© Alla Citerade, 2017.

www.succek.com

 

Så rustar du dig för svårigheter i livet

Så rustar du dig för svårigheter i livet

  1. Inställning:

Hur man tolkar svåra händelser och sina känslor. Om man kan för­söka att se bortom dagsläget och framåt. Och om man kan se de strategier som gör att man mår bättre trots att man är i en svår situation.

2. Sociala kontakter

Familj, vänner eller andra sammanhang där man får stöd och hjälp från dem som bryr sig eller att man hjälper varandra.

3. Acceptans

Att man kan förlika sig med att allt inte blir som man tänkt och i stället kan fokusera på det som går att påverka.

4. Mål som är realistiska

Även små steg framåt kan leda i rätt riktning. Försök att göra något regelbundet som för mot målet.

5. Mening

En stark känsla av mening kan guida oss i rätt riktning.

6. Agera

Handlingskraft i en problemfylld situation kan leda framåt till skillnad från att man önskar att svårigheterna bara ska försvinna.

7. Växa

Människor som gått igenom svårigheter inser att de också utvecklats, kanske har de bättre relationer, är mer närvarande och har en ny insikt om sin inre styrka och förmåga att hantera utmaningar.

8. Mindfulness

Att varje dag uppmärksamma något som ger glädje, det kan vara ett skratt från en älskad vän, en fågel eller ett träd.

 © Kommunalarbetaren, 2021.

www.succek.com

Bro av Tro

foto Per Jahnke

Bro av Tro:

Låt din tro vara en gyllene bro.

Vår måne lyser på så mycket mer än lilla Skåne.

Var inte rädd, bara börja gå-

för steg ett är svårare än steg två.

Det är inte konstigt att snubbla

när du äntligen lämnar din bubbla.

Där utanför är det mycket nytt som stör.

Men låt det inte vara hämmande-

snarare spännande!

Se inte ner, utan upp.

Där kan du finna hopp.

Låt din tro lysa upp din tillvaro.

Låt inte slumpen bestämma

vad som nu ska hända.

© foto Per Jahnke, text Patrik Ek, 2021.

www.succek.com

Värdens Skatt!

foto Per Jahnke

Värdens Skatt!

Skönheten som inte är medveten tillhör evigheten.

Rena samveten är den bästa nyheten!

Vissa ljusa stjärnor har skarpa hjärnor.

Andra sitter fast i sin last, men de får stå sitt eget kast.

Om det är sol i ditt hjärta är det svårt att känna smärta.

Du får gärna lysa som en stjärna och om alla liv värna.

Logik är inte lika viktigt som etik.

Lyssna till naturens musik, så förstår du att den är unik.

Och känner du dig mörk som natten,

kan du lugnas av stilla eller flödande vatten.

Har du förstått nu att det är vår värld som är den verkliga skatten?

© bild Per Jahnke, text Patrik Ek, 2021.

www.succek.com

 

Lita på Kärleken!

Lita på Kärleken:

© Kent Asp

Att växa som människa utan att våga släppa taget om sina rädslor tyder på en dubbelbottnad förståelse av vad trygghet är.

Det går att vara trygg i sin rädsla såväl som som sin kärlek.

Att växa är att våga vara modig nog att släppa tag om tryggheten du hållit förankrad i rädslan.

Kärlek sårar dig aldrig och gör dig aldrig besviken.

Du kan lita på kärleken eftersom kärleken alltid förenar på samma sätt som rädslan separerar.

Vill du leva ett mer kärleksfullt liv och använda kärleken som det som får dig att blomma.

Lämna då rädslans trygghet i det förgångna och lev i nuet med kärleken som din enda inre kompass.

 

© Kent Asp citerad av Patrik Ek, 2022. 

www.succek.com