Smart Sagt!

.facebook_734806433

Smart Sagt:

”Att ändra sin attityd är att följa devisen: ”Fake it till you make it”.

I och för sig kan man fundera över om det egentligen inte handlar om

att först bestämma sig för att ändra sin värdering, vilken en attityd alltid vilar på.”

Tomas Gunnarsson.

”Det enda ställe jag vet där man får allt det goda först och betalar sedan är restauranger.”

Robin Sharma

”Var så bra att folk inte kan ignorera dig.”

Steve Martin.

”Var dig själv. Alla andra är redan upptagna.”

Oscar Wilde.

”Smärta går över. Om man ger upp varar det för evigt.”

Lance Armstrong.

”Vi skulle aldrig lära oss att vara tappra och tålmodiga om de bara fanns glädje i världen.”

Helen Keller.

”Motgiftet mot förtvivlan är handling.”

Joan Baez.

”Definitionen av lycka är att använda sin förmåga fullt ut och på ett ypperligt sätt.”

John f Kennedy.

“Its hard to dance with the devil on your back, so shake him off. ”

Cornelia Jakobsdotter Samuelsson.

© Patrik Ek, SuccéK 2013.

www.succek.wordpress.com

Spöken Finns!

Säkert har du fått försäkrat av någon välmenande person,

förälder vanligtvis, att spöken inte finns.

Och den välmenande personen sade säkert detta för att den själv trodde på det

och för att du skulle slippa vara rädd för något som inte finns.

Men spöken finns alltså i allra högsta grad!

Och det finns till med anledningar att vara rädd för dem.

Men bara i vissa fall kan rädslan vara befogad.

Däremot kräver de vår största respekt.

Spöken finns till och med  i två huvudgrupper:

hjärnspöken och missförstådda.

xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Hjärnspöken är de absolut vanligaste.

De är alla skapade av oss själva, eller noga räknat vår hjärna.

Och de är i de flesta fallen vårt försvar mot något mycket svårare.

Vår fantastiska hjärna är fullt kapabel att skapa alldeles verkliga spöken

som kan påverka oss båda psykiskt och fysiskt.

Det är när spökena skadar eller tar överhanden

som det kan vara befogat att vara rädd.

xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Två vanliga exempel:

1. När någon som vi älskat väldigt mycket plötsligt dör,

nästan all död upplevs som plötslig,

är  det vanligt att många uppfattar att den döde fortfarande finns kvar hos dem.

Detta hjärnspöke skapas för at det är lättare att acceptera att

den älskade fortfarande finns kvar än att den inte gör det.

2. När vi känner oss övergivna och ensamma är det väldigt lätt att,

i framförallt mörker se och höra, till och med känna spökens närvaro.

Detta eftersom det är lättare att känna sig rädd för spöken

än för att vara övergiven och ensam.

Detta är väldigt tydligt hos barn.

xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Vad kan vi göra för att bli av med dessa spöken då?

Ja, om de upplevs som alltför obehagliga-

tag dem för vad de är: skapade av dig själv.

Sedan är det oftast ganska lätt att får dem att försvinna när du inser varför de finns där

och framför allt vad de döljer för verkligt problem.

xxx xxx xxx xxx xxx xxx

De missförstådda spökena då?

De är inte lika vanliga eller många,

men det gemensamma med dem alla är att de helt enkelt misstas för spöken-

oavsett vad de egentligen är.

Det rör sig oftast om helt naturliga fenomen som misstas för att vara spöken.

Och att bli av med dessa är alltid lättast genom att ta reda på vad det är för ett naturligt fenomen

som du misstog för vara  ett spöke.

xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Det minsta antalet av de missförstådda spökena är inte helt

och hållet ”naturliga” ur den synvinkeln att de råkar befinna sig,

eller i alla fall synas och höras på helt ”fel” plats och i helt ”fel” tid.

Men detta är så sällsynt att jag inte ens tar upp det här-

om ni har ett stort intresse för detta, som vissa kallar övernaturligt-

läs mer i min ”Cykel Teori”:

https://succek.wordpress.com/2013/10/15/cykelteorin-3/

© Patrik Ek, SuccéK 2013.

www.succek.wordpress.com

 

 

Bumerang effekten

boomerang

Bumerang effekten:

Kan enklast beskrivas med att det du ger är vad du får tillbaka.
Eller som du sår får du skörda.
Detta fungerar alltid och på alla plan;
det vill säga vad du säger, hur du verkar samt vad du gör
Det kan dock ta olika lång tid innan du får tillbaka det utsända.
Det negativa har en viss tendens att komma snabbare än det positiva.

Om jag nu antar att de flesta helst väljer det positiva
kan också annat än tiden ha betydelse för hur lång tid returen tar.
Detta är fram för allt hur mottaglig din  omgivning är för det positiva.
Det kan i sin tur ha många olika orsaker.
Vissa personer är till exempel  bättre på att ge än ta och tvärtom.
Dessutom är negativitet tyvärr väldigt uspritt och vanligt
och det gör det svårare för den som vill vara positiv.

Men för den som är envis blir resultat alltid detsamma:
det du ger är det du får.
Dessutom om du konstant ger mer än du får,
så kommer du till sist att belönas med MYCKET mer än du ger.
Detta handlar nämligen om naturlagarna.
Och de kan inte brytas eller ändras av någon eller något.

© Patrik Ek, SuccéK 2013.

www.succek.wordpress.com

Meningen med Livet är Kärlek!

life-is-a-song-love-is-the-lyrics-d-source

Meningen med Livet är Kärlek:

Kärleken är svaret på frågan om meningen med livet!

Varför?

För att förklara detta måste jag först veta:

Vad är livet?

Att leva, vara levande. Att föra livet vidare.

Det är ju det som allt levande har gemensamt

Vad är det då som mest främjar detta?

Alltså vad är det som mest gör att livet lever vidare?

Det måste ju vara just detta som ger det mening!

#### #### #### ####

Det kan inte vara likgiltighet- ett liv inte får någon stimulans alls kan knappast kännas meningsfullt.

Det kan absolut inte vara hat, för det är förgörande- livet måste då försvara sig, eller kan rent av upphöra.

Kan det inte vara tro eller hopp?

Dessa är väldigt lika varandra och båda måste ha kärlek som förutsättning!

Annars blir de antingen för svaga eller rent av destruktiva.

Alltså måste det vara kärlek.

Kärlek gör livet levande och kan föra det vidare så det blir positivt uppmärksammat.

Detta betyder inte att du måste älska allt och alla,

men det betyder att du behöver känna och uppleva kärlek.

Om du både känner och handlar i kärlek,

kommer du tillfullo kunna uppleva meningen med livet!

© Patrik Ek, Succek 2013.

 www.succek.wordpress.com

Och Vinnaren Är…. Du!

Bli en vinnare genom att vara en!

Vakna som en vinnare- det ÄR en GOD morgon!

Ät som en vinnare- Detta var det GODASTE jag ätit!

Tänk som en vinnare- jag VINNER!

Tala som en vinnare- ALLT och ALLA är bra, bättre och BÄST!

Var som en vinnare- jag HAR vunnit!

Gå till säng som en vinnare- detta var en UNDERBAR dag!

Att bli en vinnare är att vara EN VINNARE!

En vinnare har råd att vara positiv, generös och ärlig!

 

 

© Patrik Ek, SuccéK 2013.

www.succek.wordpress.com

Huckle eller slöja?

untitled

Huckle eller slöja?

Huckle eller slöja

Text: Bo Pellnäs

© Ystad Allehanda,

Publicerad 1 mars 2013 4.04 Uppdaterad 1 mars 2013 4.042013-03-01 04:04:08

http://www.ystadsallehanda.se/opinion/gastkronikor/article1827745/Huckle-eller-sloja.html

Gästkrönika.

Jag minns dem väl. Alla gamla tanter med hucklen på huvudena och änkorna som alltid bar svarta sådana. Kyrkan hade en central plats i samhället, kristendomsundervisningen började självklart redan i småskolan och nästan alla unga konfirmerades.

// // JaJag minns dem väl. Alla gamla tanter med hucklen på huvudena och änkorna som alltid bar svarta sådana. Kyrkan hade en central plats i samhället, kristendomsundervisningen började självklart redan i småskolan och nästan alla unga konfirmerades.

Tidigare hade kvinnorna haft egna bänkar i kyrkan så att männen inte skulle distraheras från predikan av syndfulla tankar. Kvinnor var omyndiga och därmed beroende av sina män, fäder och bröder förvånansvärt länge. Först 1921 blev kvinnor fullt myndiga vid samma ålder som män och fick samtidigt rösträtt.

Frågorna kring klädsel och sedlighet tonades endast långsamt ner och ännu i min ungdom höll inte minst de frireligiösa samfunden hårt på en uppsjö regler om hur kvinnor fick klä sig, ha håret arrangerat och vilka bilder och ord som var acceptabla. Föräktenskapliga förbindelser med erotiska eskapader var självfallet otänkbara och kunde i dessa kretsar döma de skyldiga till förfärliga syndastraff. I pingstförsamlingarna var helvetet och djävulen en ytterst påtaglig realitet. Kort sagt, mina far- och morföräldrar kunde ha passerat som nästan radikala muslimer varje fredag i moskén.

Mot den bakgrunden förvånar jag mig över den inställning som många svenskar idag uppvisar gentemot invandrade muslimer. Vi tycks vägra att se likheterna mellan deras seder och hur våra egna svenska förfäder levde, bara två till tre generationer tillbaka. Men så tillhör vi en historielös nation som förbehållslöst försvurit sig till konsumtionssamhällets krav och en närmast bisarr tro på teknikens möjligheter att rädda både vår framtid och våra fattiga själar.

De människor som kommer till Sverige, på flykt undan krig eller ekonomisk misär, kommer alla från samhällen där jordbruket fortfarande har större betydelse än industrin, för att nu inte tala om alla postindustriella företeelser. Att se ned på dessa människor är att förakta våra egna farföräldrar och deras hårda arbete med att förvandla en patriarkal lantarbetarvärld till en modern demokrati. Till stor del blev detta möjligt därför att omställningen kunde ske under tvåhundra år av fred.

Inte alla på vår jord lever i samma tidsera. Vissa länder utvecklas nu i den digitala världen där allt sker fort men ofta utan perspektiv och besinning. I andra delar finns samhällen som fortfarande har 1800-talets förutsättningar, ibland nästan medeltida. De problem, ibland allvarliga, som uppstår när våra olika tidskontingenter kolliderar, borde dock vara möjliga att hantera för insiktsfulla människor.

Vi reser alla i tiden med samma båt, några i fören, andra längre bak.

Till och från funderar jag över vem som egentligen sitter längst bak. Alla vi som otaliga gånger om dagen faller i bön framför Ipod-guden eller de som fem gånger ber till Allah.

För övrigt anser jag att Gotland måste försvaras.

text Bo Pellnäs

(C) Ystads Allehanda

 publicerad av Patrik Ek, SuccéK 2013.

www.succek.wordpress.com

Strunta i Stavning & Grammatik!

Det viktigaste med språk är att bli förstådd och att förstå.

Att skriva något som läses av någon annan behöver uppfylla detta krav.

Att skriva är alltså ett sätt att kommunicera.

Det spelar då ingen roll om du stavar fel eller gör grammatiska fel,

så länge du gör dig förstådd.

Språkprofessor Fredrik Lindström är mycket inne på detta.

Han menar till och med att det är alla ”fel” som utvecklar språket.

Och ett språk som inte utvecklas dör.

Stephen King säger att författarens uppgift inte är att leverera ett språkmässigt mästerverk,

utan att berätta en historia så bra att läsaren i bästa fall glömmer att det ”bara” är en berättelse!

xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Språk utvecklas i första hand i talspråket.

Talspråket är för det mesta ett ”latare” språk, som präglas av att vi säger det som är enklast att säga.

Och jämfört med det skrivna språket innebär detta ofta ”fel.”

När tillräckligt många sagt (eller skrivit) det enklaste, blir det en utveckling.

Det talade språket påverkar det skrivna på detta sätt.

Till exempel var det fel att skriva ”mej, dej, sej, dom” när jag Patrik Ek gick i grundskolan på sjuttiotalet-

men rätt att skriva ”mig, dig, sig, dem.”

Där har det alltså blivit en utveckling, för att uttalet varit ”fel”.

Ni kan alltså både stava och göra grammatiska fel med gott samvete-

ni kanske bidrar till språkets utveckling!

Men minns det viktigaste- att bli förstådd!

© Patrik Ek, SuccéK 2013.

www.succek.wordpress.com

 

Skrivarskola

Tycker du också om att skriva?

Då ska du läsa detta!

Här följer nämligen en liten skrivarskola för alla intresserade.

Du behöver inte vara en fantastisk skribent

eller författare för att kunna skriva något läsvärt.

Alla kan skriva något bra.

Du behöver bara tycka att det är roligt!

Ju roligare du tycker att det är, desto bättre blir troligen resultatet.

Det är inte alls svårt att skriva till exempel en berättelse, en dikt eller saga.

Men däremot är det svårt att skriva riktigt bra, så att många tycker om det.

Utgångspunkten är alltså att tycker du själv väldigt mycket om att skriva

(och det du skriver), så ökar möjligheten att

många andra tycker om att läsa det.

xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Nu till regel nummer ett:

börja med slutet!

Det spelar ingen roll om det du skriver är påhittat

eller verkligt, du måste veta var allting slutar.

Allting som sker på sidorna måste till sist nå resultatet, målet i slutet.

Men du behöver inte veta exakt i detalj,

du behöver bara ha en väldigt klar uppfattning om hur det ska sluta.

Detaljerna kan du lägga till eller ändra på undertiden eller i efterhand.

xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Regel nummer två:

du behöver en intressant början.

Början måste vara så bra och intressant att läsaren bestämmer sig för att läsa vidare.

Den ska helst ge en god aning om vad hela berättelsen kommer att erbjuda läsaren.

Tänk på början som en innehållsförteckning, eller filmtrailer.

Blir läsaren nyfiken på, eller intresserad av detta?

Hade du blivit det?

Då är det goda möligheter till att fler blir det!

xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Regel nummer tre:

var så personlig du bara kan!

Om du skirver om något som berör dig väldigt mycket

eller som du har stor erfarnhet av ökar möjligheterna att din skrivelse blir riktigt intressant.

Nu menar jag inte att du ska skriva om dig själv,

om det inte råkar vara berättelsens tema förstås,

men poängen är att ju mer personlig känsla du kan lägga in i texten-

ju mera unikt och läsvärt blir det!

xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Regel nummer fyra:

skriv även när det inte är roligt!

Du kommer troligtvis inte att bli färdig med vad du än tänkt skriva om du bara skriver när det känns roligt.

Du måste helt enkelt tänka på det som vilket arbete som helst.

Det måste utföras alla arbetsdagar,

annars blir det ingen lön- inte färdigt.

Även om du inte gillar det du ”klämt fram” när det inte kändes roligt,

så lovar jag att du tränat upp din förmåga att skriva verkligt intressant-

om inte annat när det nästa gång känns roligt igen.

xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Regel nummer fem:

skriv aldrig bara för dig själv och byrolådan!

Du kommer troligtvis aldrig att skriva något riktigt bra om du bara behåller det för dig själv.

Tag risken att bli ”sågad”, jag garanterar att det är värt det.

Och dessutom kommer du förmodligen inte bli ”sågad” så mycket som du kanske befarat.

Inte om du följer dessa regler.

God skrivarglädje, önskas ni alla!

© Patrik Ek, SuccéK 2013.

www.succek.wordpress.com

 

Sagan om Svart eller Vitt

Sagan om Svart eller Vitt:

Den här sagan är inte rolig.

Men den är sann.

Och den är viktig.

Speciellt om du känner igen dig.

Det var en gång en verksamhet som hette Svart Eller Vitt,

eller borde ha hetat det.

För det var så som allting delades in.

Det var antingen svart eller vitt, gråzoner var okända.

På den här verksamheten arbetade ett antal personer.

Vissa ansågs göra ett bra jobb nästan alltid.

Det var positivt.

Det fanns också dem som nästan alltid ansågs göra ett dåligt jobb.

Det var negativt.

Det fanns de som tyckte om att klaga på sådant de tyckte var dåligt.

Det ansågs vara bra.

Det fanns också de som inte tyckte om att klaga.

Det ansågs dåligt.

xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Om något ansågs vara dåligt,

var det också lämpligt att detta var någons fel.

En syndabock skulle utpekas.

Det ansågs vara bra.

Men det var nästan aldrig som något

eller någon lyftes fram för något positivt.

Det ansågs dåligt.

Det var bestämt att alla skulle arbeta

på samma sätt på Svart Eller Vitts verksamhet.

Men det gjorde inte alla.

Fast man kunde inte peka ut alla som inte följde normerna.

Då skulle ju nästan ingen göra rätt.

Därför pekades bara vissa ut.

Det var bara de som gjorde fel.

Om dessa tillrättavisades eller avlägsnades ansågs det vara bra.

På så sätt hoppades man förmodligen att verksamheten

kunde heta endast Vitt till sist.

xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Det fanns dock en eller annan som inte tyckte

att allt var antingen svart eller vitt.

Det fanns till och med de som inte ansåg

att syndabockarna gjorde allt fel.

Men detta ansågs vara dåligt.

Det lyssnade ingen på.

Det var bättre att lyssna på klagomålen.

På det dåliga.

Detta kunde ju leda till att det dåliga kunde avlägsnas.

Så att verksamheten till sist fungerade enbart bra.

Hur slutar då sagan om verksamheten

som kunde hetat Svart Eller Vitt?

Sagan slutar inte ännu,

eftersom verksamheten ännu pågår efter sin huvudprincip.

Och kanske slutar sagan aldrig,

i alla fall inte lyckligt.

Om ingen på allvar tar itu med att avveckla denna princip.

Eller så självdör verksamheten

eftersom ingenting kan fortleva i evighet

med en sådan självdestruktiv princip.

Och så levde de alla i svart eller vitt i alla sina dagar, eller?

© Patrik Ek, SuccéK 2013.

www.succek.wordpress.com

Vikingalagen!

IMAG0945

Vikingalagen (ersätter Jantelagen):

1.

Tillvarons största gåva är jag   själv.

2.

Alla människor kan lära sig något av mig.

3.

Mina tankar är mer komplicerade än alla   datamaskiner.

4.

Mina känslor är lika viktiga som   andra människors känslor.

5.

Det jag säger är värt att lyssna på.

6.

Det jag gör är värt att uppmärksammas.

7.

Jag respekterar mig själv och finner att andra gör   det också.

8.

Jag skrattar åt mig själv med ömhet och värme.

9.

Jag har full rätt att må bra på alla sätt.

10.

Jag är unik, det finns bara en som jag.


(C) Lars-Eric Uneståhl

 publicerad av Patrik Ek, SuccéK 2013.

www.succek.wordpress.com