Intelligens är inte Kunskap!

Intelligens är inte Kunskap!

Många blandar samman intelligens och kunskap.

De bedömer att någon som har stor kunskap

också är väldigt intelligent.

Men intelligens är inte att kunna mycket.

Det är att kunna tänka ut något nytt

av den kunskap som personen redan har.

Det är insikten att det aldrig går att lära sig tillräckligt

och att det alltid är bra med ny kunskap.

En person som kan mycket

har vanligen kunskapen begränsad

inom ett begränsat område.

Alltså en specialist.

Den som däremot kan lite om mycket

är sannolikt mer intelligent-

eftersom kunskaperna är bredare.

© Patrik Ek, tpL 2012

www.succek.com

Sagan om Svart eller Vitt!

Sagan om Svart eller Vitt!

Den här sagan är inte rolig.

Men den är sann.

Och den är viktig.

Speciellt om du känner igen dig.

Det var en gång en verksamhet som hette Svart Eller Vitt,

eller borde ha hetat det.

För det var så som allting delades in.

Det var antingen svart eller vitt, gråzoner var okända.

På den här verksamheten arbetade ett antal personer.

Vissa ansågs göra ett bra jobb nästan alltid.

Det var positivt.

Det fanns också dem som nästan alltid ansågs göra ett dåligt jobb.

Det var negativt.

Det fanns de som tyckte om att klaga på sådant de tyckte var dåligt.

Det ansågs vara bra.

Det fanns också de som inte tyckte om att klaga.

Det ansågs dåligt.

xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Om något ansågs vara dåligt,

var det också lämpligt att detta var någons fel.

En syndabock skulle utpekas.

Det ansågs vara bra.

Men det var nästan aldrig som något

eller någon lyftes fram för något positivt.

Det ansågs dåligt.

Det var bestämt att alla skulle arbeta

på samma sätt på Svart Eller Vitts verksamhet.

Men det gjorde inte alla.

Fast man kunde inte peka ut alla som inte följde normerna.

Då skulle ju nästan ingen göra rätt.

Därför pekades bara vissa ut.

Det var bara de som gjorde fel.

Om dessa tillrättavisades eller avlägsnades ansågs det vara bra.

På så sätt hoppades man förmodligen att verksamheten

kunde heta endast Vitt till sist.

xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Det fanns dock en eller annan som inte

att allt var antingen svart eller vitt.

Det fanns till och med de som inte ansåg

att syndabockarna gjorde allt fel.

Men detta ansågs vara dåligt.

Det lyssnade ingen på.

Det var bättre att lyssna på klagomålen.

På det dåliga.

Detta kunde ju leda till att det dåliga kunde avlägsnas.

Så att verksamheten till sist fungerade enbart bra.

Hur slutar då sagan om verksamheten

som kunde hetat Svart Eller Vitt?

Sagan slutar inte ännu,

eftersom verksamheten ännu pågår efter sin huvudprincip.

Och kanske slutar sagan aldrig,

i alla fall inte lyckligt.

Om ingen på allvar tar itu med att avveckla denna princip.

Eller så självdör verksamheten

eftersom ingenting kan fortleva i evighet

med en sådan självdestruktiv princip.

Och så levde de alla i svart eller vitt i alla sina dagar,

eller?

(C) Patrik Ek, tpL 2012

Alla är handikappade!

Alla är handikappade!

I stort sett alla är handikappade.

De som vanligen sägs vara det är det däremot oftast det mindre än övriga!

Alla har något slags handikapp som hindrar dem från att kunna göra något.

De personer som brukar påstås ha ett handikapp

har vanligtvis hittat ett sätt att övervinna sitt handikapp.

Alltså är de inte handikappade!

Medan övriga, som oftast inte är medvetna om sitt handikapp,

fortsätter vara förhindrade.

Ett bra exempel på så kallade handikappade som inte är det är paralympics.

Där kan ni se massor av exempel på övervunna hinder.

Övriga sportatleter har det ju lätt!

Bortsett från att de vanligen inte övervunnit sina handikapp.

Vad har du för handikapp?

Fördommar är ett väldigt vanligt.

Rädsla och avund också.

Själv har jag dyskalyli (sifferblindhet).

Dessutom har jag ofta svårt att inse den verkliga skillnaden

mellan fantasi och verklighet.

Jag är medveten om dessa handikapp.

Det innebär att jag kan övervinna dem!

Är du medveten om dina handikapp?

© Patrik Ek, tpL 2012.

www.succek.com

Var det verkligen bättre förr?

Var det verkligen bättre förr?

Om det nu är så att det faktiskt VAR bättre förr- var det alltså bättre i går och är sämre idag?

Vad sa? För nära för att räknas som förr? Ok!

Men i förrgår måste ju räknas- det HETER ju till och med något med förr!

Det var alltså i så fall bättre i förrgår. Då måste det väl vara sämre i går och värst idag?

Fast i övermorgon blir ju det som är i dag till i förrgår.

Och då kommer plötsligt idag vara bättre istället!

Är inte det omöjligt? Om det nu inte är så att det blir sämre hela tiden.

Fast då kan det ju ALDRIG ha varit bättre. Eller?

Nej, det VAR INTE bättre förr, men det ÄR bättre NU än nyss! Varför?

För att du som läser detta och jag som skriver det finns ännu till.

Och vi kan därmed ännu påverka vår omgivning och därmed vår värld.

Så att den blir bättre än förr.

Och en sak till- det kan ju vara förr när jag skrev det här, jämfört med nu när du läser det!

 

© Patrik Ek, tpL, 2011.

www.succek.com

Strunta i stavning och grammatik!

Strunta i stavning och grammatik!

Det viktigaste med språk är att bli förstådd och att förstå.

Att skriva något som läses av någon annan behöver uppfylla detta krav.

Att skriva är alltså ett sätt att kommunicera.

Det spelar då ingen roll om du stavar fel eller gör grammatiska fel,

så länge du gör dig förstådd.

Språkprofessor Fredrik Lindström är mycket inne på detta.

Han menar till och med att det är alla ”fel” som utvecklar språket.

Och ett språk som inte utvecklas dör.

Stephen King säger att författarens uppgift inte är att leverera ett språkmässigt mästerverk,

utan att berätta en historia så bra att läsaren i bästa fall glömmer att det ”bara” är en berättelse!

Språk utvecklas i första hand i talspråket.

Talspråket är för det mesta ett ”latare” språk, som präglas av att vi säger det som är enklast att säga.

Och jämfört med det skrivna språket innebär detta ofta ”fel.”

När tillräckligt många sagt (eller skrivit) det enklaste, blir det en utveckling.

Det talade språket påverkar det skrivna på detta sätt.

Till exempel var det fel att skriva ”mej, dej, sej, dom” när jag Patrik Ek gick i grundskolan på sjuttiotalet- men rätt att skriva ”mig, dig, sig, dem.”

Där har det alltså blivit en utveckling, för att uttalet varit ”fel”.

Ni kan alltså både stava och göra grammatiska fel med gott samvete- ni kanske bidrar till språkets utveckling!

Men minns det viktigaste- att bli förstådd!

© Patrik Ek, tpL, 2012.

www.succek.com

Det finns ingen tur eller otur!

Det finns ingen tur eller otur!

Jo, du läste rätt- det finns ingen lycka eller olycka!

Det finns heller ingen tur eller otur!

Otaliga gånger hör Ni säkert någon säga att det ena eller andra hände

som en följd av lycka eller olycka, tur eller otur.

Sanningen är at dessa fenomen inte existerar.

En person kan inte vara lyckosam eller ha tur.

En person kan inte heller vara otursförföljd eller drabbas av olycka.

Ingenting sker nämligen utan orsak.

Allting sker på grund av någonting.

Ingen verkan utan orsak.

Så för att någon skulle ha tur eller otur,

lycka eller olycka, måste denna verkan ha en orsak.

Någon eller någonting orsakar lyckan eller olyckan.

Men att ha tur eller otur betyder att saker och ting bara sker,

utan att någon påverkat det alls.

Och eftersom detta är omöjligt kan det heller inte finnas.

Vill du ha framgång, som ofta förväxlas med att ha tur,

måste du se till att själv skaffa det.

Har du motgång, som ofta förväxlas med att ha otur,

har du själv orsakat detta.

Men förtvivla inte för det-

allt som är dåligt går att göra bra

Och allt som är bra går att göra ännu bättre!

Poängen är att du måste GÖRA det!

Detta kan jag, Patrik Ek, intyga-

jag gör detta var dag:

arbetar på att göra det dåliga bra,

det bra bättre och och det bättre till bäst!

Och framförallt arbetar jag på min egen framgång!

Gör det du med!

 © Patrik Ek, tpL 2012.

www.succek.com