Topp Hälsa- Tomas Gunnarsson

facebook_1483032781539

Topp Hälsa- med Tomas Gunnarsson

facebook_1483032821631

Våga Välja Rätt

facebook_1483032853368

© Topp Hälsa, 2016, återpublicerat på

www.succek.com

Annons

Hur hade rasisterna klarat sig under sina favorit-tider?

200290212-001

Hur hade rasisterna klarat sig under sina favorittider?

Rasisterna har vissa tidsperioder som de gärna glorifierar

och längtansfullt skulle vilja återupprätta.

Men hur välkomna hade deras åsikter varit under dessa favorittider?

Vikingatiden:

Vikingarna var inte i första hand de pirater de är mest kända för.

De var bönder, fiskare och handelsmän med en stor del av världen som affärsområde.

Det hade inte varit populärt med personer som skyllde allt elände på andra folkslag.

Dessa var ju presumtiva handelspartners.

Det troligaste är att de hade dömts till fängsel eller död.

Stormaktstiden:

En stormakt kan vinnas med krig men måste absolut bevaras med fred.

Våld och tvång leder till inbördes stridigheter och det gällde att

till varje pris bevara freden inom Stormakten.

Folk som alltså skyller elände på andra folkslag kunde leda till inbördeskrig.

Det troligaste är att de hade dömts till fängelse eller död.

Folkhemmet:

Folkhemmet hade omöjligt kunna byggas med annat än tanken om ALLAS trygghet och rättvisa.

Det hade varit en handling totalt mot statens önskan vilja särbehandla

och peka ut hela folkslag som syndabockar.

En extrem motsats mot vad man försökte åstadkomma.

Det troligaste är att de hade dömts till fängelse.

© Patrik Ek, 2016.

www.succek.com

Tack är vanligt men inte…

tack-1030x408

Tack är vanligt men inte tacksamhet!

 

Om man lyssnar på hur vi svenskar pratar kan det verka som vi är oerhört tacksamma.

Men detta är endast ett inlärt beteende: att automatiskt tacka för allt.

För om vi lyssnar lite noggrannare så gnäller vi på precis allt och gärna hela tiden.

Favoriten är väderleken.

Soligt och varmt?

Gnäll!

Kallt och molnigt?

Gnäll!

 

Ett autotack exempel: du lämnar varan till expediten som säger tack.

Du svarar förmodligen också tack.

Expediten säger priset plus ett tack.

Du lämnar pengar och expediten säger tack.

Expediten ger dig växel och du tackar för dina egna pengar.

Troligtvis tackar du en gång till när du också får din vara.

Ni skiljs åt och avslutar för säkerhets skull med ett tack och hej.

 

Gnäll exempel: du gnäller på ditt dåliga jobb och dina hopplösa kollegor.

Men när din chef vill att du ska byta avdelning:

Men jag vill inte lämna mina arbetskamrater.

Chefen suckar och säger att tyvärr har vi inte råd,

i så fall är alternativet bara att sluta.

Du utbrister: men jag älskar ju mitt jobb!

 

© Patrik Ek. 2016.

www.succek.com

 

Livet är PU!

personal-growth-and-development-300x199

Livet är Personlig Utveckling!

Det finns de som tror att personlig utveckling är något flummigt.

Att det antingen hör till psykologin eller den alternativ medicinen.

Det finns dem som tror att  personlig utveckling innebär

att förändra sitt liv mer eller mindre helt och hållet.

Så är det nödvändigtvis inte.

### ### #### ### ###

Det KAN ingå i psykologi  eller alternativ medicin.

Det KAN förändra livet från det gamla till det nya.

Det KAN till och med vara flummigt.

Men inte för det mesta.

För det mesta är det en process som kan pågå hela livet

och många är inte ens medvetna om att det pågår.

### ### #### ### ###

Min tro är att det är en god idé att bli medveten om det.

Och en ännu bättre idé att medvetet göra något åt saken.

Så vad ska du göra åt saken då?

En bra början är att vara ärlig mot sig själv:

”Vad är jag bra eller dålig på?”

### ### #### ### ###

En viktig fortsättning är att vara medveten om att ALLT du tänker

OCH (därmed) känner påverkar vad du säger och gör.

Sedan påverkar ALLT du gör och säger din vardag!

Det betyder att du vill ha en trevlig tillvaro måste du

tänka, känna, säga och göra trevliga saker!

### #### ### ###

Vill du veta mer?

Fortsätt följa Succek.com

och/eller kontakta succek@outlook.com

0722-282447

© Patrik Ek, 2016.

www.succek.com

Sanningen Finns Inte Här!

truth

Sanningen Finns Inte Här!

Om du söker efter den absoluta och oemotsagda sanningen

kommer du INTE att finna den här hos/på Succek.com

Men du kommer heller inte finna några svarta eller ens vita lögner.

Möjligen finns här halvsanningar.

Allt jag eller någon annan skriver på hemsidan eller framför allt facebook

är mina egna sanningar, byggda på kunskaper och erfarenheter.

Det betyder inte att någon annan kan tycka annorlunda

och kanske till och med kan bevisa att jag har helt fel.

Syftet med allt är i alla fall att texter och bilder ska vara

så sanningsenliga och inspirerande som möjligt.

### ### ### ### ###

En svart lögn?

Det betyder att den som säger det vet att det är en lögn

och den är just därför den berättas..

En vit lögn kan antingen vara sann som berättaren uppfattat den,

men är det alltså inte.

Eller så kan den också vara falsk och den som säger vet det,

men säger det ändå för att inte såra eller behålla en hemlighet/överraskning.

En halvsanning kan vara samma sak som en vit lögn,

men det kan också vara så att bara halva sanningen berättas.

I det sista fallet är det ofta för att vilseleda eller undanhålla hela sanningen.

### ### ### ###

Vad som däremot FINNS eller förhoppningsvis uppfattas så

är kärlek, positivitet, uppmuntran, inspiration, glädje

och vad som helst som är total kontrast till allt hat, hot och våld

som annars internet flödar över av!

Det enda vapnet mot hat som verkligen fungerar är kärlek-

så hjälp till att sprida den!

På egen hand, eller genom att sprida mina ord!

Tänk, skriv, prata och gör gott och goda handlingar-

så får du samma tillbaka!

© Patrik Ek, 2016.

www.succek.com

Försöka Duger!

4e5cf7d4ccb9c59b6620a9c71944d51e

Försöka Duger!

Jag fick en ganska skarp kritik för inlägget Försöka finns inte.

Min kritiker menade att det kan uppfattas som kallt, kränkande och nedlåtande

mot personer med fysiska så väl som psykiska handikapp.

Inför alla som kan tänkas tagit illa vid sig på detta eller andra sätt

är jag mycket ledsen för detta och ber om ursäkt.

Tanken var givetvis INTE att det skulle uppfattas så.

Citatet från Yoda (Star Wars) lyder i sin helhet ”Do or do not. There is no try.”

En annan läsare tolkar detta utmärkt som:

”Att våga ta språnget och inte göra något halvhjärtat.

Klarar du av att göra något så tveka inte på din förmåga.”

### ### ### ###

I fall någon tvivlar på mina ord och undrar om jag bara ser saker ur min egen synvinkel,

kan jag berätta att det mesta jag kan har andra lärt mig.

Jag har arbetat mycket med multihandikappade.

De har lärt mig att aldrig ge upp, speciellt inte på förhand.

”Jag ska försöka göra detta”, har för mig kommit att betyda att redan ha gett upp.

Medan ”jag vill, vågar och kan” driver framåt.

”Försöka duger” säger ett talesätt och det är en annan synvinkel.

Det betyder för mig att du vet inte ifall du kan, förrän du har prövat.

Och det är gott nog.

Lyckades du inte så är det inget misslyckande.

### ### ### ###

Fungerade inte det du i alla fall försökte?

Det behöver inte vara en så kallad katastrof.

Det kan mycket väl finnas ett ANNAT sätt, en ANNAN lösning.

Till exempel arbetade jag hos en kille som var förlamad från halsen och nedåt.

För honom fanns inga begränsningar, bara problemlösning.

Och vad det gäller psykiska handikapp har jag egna erfarenheter.

Många gånger handlar det om att våga.

Och det kan vara svårt att hitta utvägar på egen hand.

Ensam är inte stark, men kan bli starkare.

Och du är alltid mycket bättre, smartare och modigare än du själv tror!

© Patrik Ek, 2016 & 22.

www.succek.com

”Underbart!”

underbart

”Underbart!”

Ditt liv kan bli underbart, från första början tills det är helt klart.

Allt du behöver göra är att sätta fart.

Men farten ska inte vara full, är risken stor att du ramlar omkull.

Ta det i stället med ro, hopp och tro.

Du kan också vara underbar, oavsett om du har allt eller inget kvar.

Bara sänk ditt automatiska försvar och ge mer än du tar.

Se sedan till att ta kommandot över resten av dina dar!

ingår i serien Bildligt skrivet- Bokstavligt bildat!

© foto Carina Eliasson, text Patrik Ek, 2016.

www.succek.com

Fantastiskt!

fantastiskt

”Fantastiskt!”
Ditt liv är faktiskt fantastiskt,
särskilt om ditt sinne är elastiskt!
Inspiration finns i mer än en miljon.
Där mörkret möter ljuset
och foten möter gruset
Där tankarna följer fåglarnas flykt
och allt som rasat blir uppbyggt.
Ditt sinne är inte bara allt du har därinne.
Du kan fylla på mer i ditt minne.
För du är värd mer än vad som ryms i din lilla värld.

ingår i serien Bildligt skrivet- Bokstavligt bildat!

© foto: Per Lindskog, text; Patrik Ek, 2016.

www.perabl.se

www.succek.com

Kosmisk Cocktail

Kosmisk Cocktail: tre delar mörk materia

  • av KATHERINE FREESE

De atomer som bygger upp det universum vi känner idag – från våra kroppar till luften vi andas – utgör endast 5 procent av all materia och energi i kosmos. Resterande 95 procent kallas mörk materia och mörk energi, och har hittills utgjort en gåta för den moderna vetenskapen.

Men detta håller på att förändras. Kosmisk cocktail ger den kunskap som behövs för att förstå detta epokgörande ögonblick i mänsklighetens historia, och för oss ett steg närmare svaret på en astronomiskt stor fråga: Vad är universum gjort av?

“Tydlig och tillgänglig … Kosmisk cocktail utgör en utmärkt ingång för den nyfikna allmänheten.”
– Nature

Katherine Freese är professor vid Stockholms universitet och en av världens främsta auktoriteter inom kosmologi och astropartikelfysik.

Lästips av © Patrik Ek, bild & text Volante 2022.

www.succek.com