Inger Livsvandrerska om Språk!

LanguagePartners5

Inger Livsvandrerska tycker till om:

Det viktigaste med språk är att bli förstådd och att förstå.

”Att söka sitt uttrycksätt ..hitta igen orden Till det vi bär INOM oss .

behöver sin tid ..för att söka sig fram OCH en uppmuntrans peppning och lyssnande

Många har blivit och blir stoppade ..kvävda i tidig ålder ..av pekpinnarnas män och kvinnor ,

som talat om att ORDEN inte duger..för de grammatiska är fel

Då slutar många sitt sökande efter orden och TYSTNAR

HUR förödande är inte det Då orden ger oss liv..vårt liv VAR och ENS

Det är precis som med att sjunga HUR många har inte blivit tystade

FÖR att någon sagt att dom INTE KAN sjunga och skall därför hålla tyst

Så tragiskt att stänga igen MÄNNISKORS olika utlevelser .”

### ### ### ### ####

”Då vi ALLA har olika sätt att uttrycka oss på..vi har alla vår egen ton..

till att hitta igen oss själva Då behöver vi orden.. för indentifikationens skull…

för att våga och få en tro på oss själva ATT VI KAN..VI FINNS ..VI DUGER

Vet själv hur det är..jag trodde inte att jag DÖG till att tala eller

skriva Då perfektionens pekpinnar domderat mitt liv Hade jag INGEN tro på mig själv

Tills det blev ÖVERfullt därinne..och jag inget annat val hade

ÄN att ta min vandringsstav och ge mig ut i livet för att söka rätt på orden..

till det jag bar på..inom mig själv

Ord ger ju kunskaper och ger oss makt att våga uttrycka oss och bygger en bro mellan oss människor.

SÅ jag instämmer HELT med det DU säger i ditt inlägg. ”

© Inger Livsvandrerska 2014

publicerat av Patrik Ek, SuccéK 2014

www.succek.com

 

Attityd och värderingar!

attitude-is-everything

Attityd och värderingar:

Vår attityd vilar på våra värderingar, enligt Tomas Gunnarsson.

För mig är attityden allt.

Allt jag har, eller inte har, idag beror uteslutande på min attityd.

Jag arbetar på att få bästa möjliga attityd och har kommit en bit på väg.

Väldigt mycket av det som jag förlorade när attityden ännu var dålig

har jag vunnit åter genom att ändra min attityd.

Det betyder alltså att min attityd förbättrats och följaktligen också mina värderingar.

Om jag ska kunna ta mig vidare betyder det att jag måste veta vilka värderingar jag har

och vilka jag vill ha, för att kunna få bästa möjliga attityd.

xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Det jag värderar högst är min familj samt att kunna hjälpa dem.

Sedan att kunna hjälpa så många andra medmänniskor som möjligt.

Jag tycker att jag är ojämn när det gäller dessa två.

Det är alltför ofta svårare när gäller familjen.

Jag har fått lära mig att jag måste värdera mig själv först,

för att sedan kunna hjälpa andra.

Det är jag ännu inte så bra på, men jag har blivit bättre.

xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Mina grundläggande värderingar är allas lika värde och rättvisa.

Jämlikhet är också väldigt viktigt.

Det är värdefullt att kunna äta sig mätt, ha någonstans att bo, ha kläder efter väder,

kunna känna sig värdefull och omtyckt, kunna få kunskap och leva i frihet och

att ha en meningsfull sysselsättning.

Det är också oerhört värdefullt att ha möjligheten att utvecklas som person.

© Patrik Ek, SuccéK 2013.

www.succek.com

Är positiv samma som glad?

positive-quotes-about-life

Är positiv samma som glad:

Positiv och glad behöver inte vara samma sak.

Glad är oftast mer kortvarigt och en känsla.

Det är vanligt att vara glad över något speciellt.

Positiv är mer en inställning och långvarigare,

Det kan också sägas vara ett tillstånd.

Vanligen är det mer generellt: att vara positiv över mycket.

Du kan bli glad av att vara positiv, eller tvärtom.

Men du är verkligen positiv om du kan se något glädjande

i något som verkar negativt!

Att vara positiv är inte endast en inställning.

Det kan kräva ansträngning.

Särskilt när motgångar kommer- och det gör det alltid.

© Patrik Ek, SuccéK 2013.

www.succek.com

Huckle eller slöja?

untitled

Huckle eller slöja?

Huckle eller slöja

Text: Bo Pellnäs

© Ystad Allehanda,

Publicerad 1 mars 2013 4.04 Uppdaterad 1 mars 2013 4.042013-03-01 04:04:08

http://www.ystadsallehanda.se/opinion/gastkronikor/article1827745/Huckle-eller-sloja.html

Gästkrönika.

Jag minns dem väl. Alla gamla tanter med hucklen på huvudena och änkorna som alltid bar svarta sådana. Kyrkan hade en central plats i samhället, kristendomsundervisningen började självklart redan i småskolan och nästan alla unga konfirmerades.

// // JaJag minns dem väl. Alla gamla tanter med hucklen på huvudena och änkorna som alltid bar svarta sådana. Kyrkan hade en central plats i samhället, kristendomsundervisningen började självklart redan i småskolan och nästan alla unga konfirmerades.

Tidigare hade kvinnorna haft egna bänkar i kyrkan så att männen inte skulle distraheras från predikan av syndfulla tankar. Kvinnor var omyndiga och därmed beroende av sina män, fäder och bröder förvånansvärt länge. Först 1921 blev kvinnor fullt myndiga vid samma ålder som män och fick samtidigt rösträtt.

Frågorna kring klädsel och sedlighet tonades endast långsamt ner och ännu i min ungdom höll inte minst de frireligiösa samfunden hårt på en uppsjö regler om hur kvinnor fick klä sig, ha håret arrangerat och vilka bilder och ord som var acceptabla. Föräktenskapliga förbindelser med erotiska eskapader var självfallet otänkbara och kunde i dessa kretsar döma de skyldiga till förfärliga syndastraff. I pingstförsamlingarna var helvetet och djävulen en ytterst påtaglig realitet. Kort sagt, mina far- och morföräldrar kunde ha passerat som nästan radikala muslimer varje fredag i moskén.

Mot den bakgrunden förvånar jag mig över den inställning som många svenskar idag uppvisar gentemot invandrade muslimer. Vi tycks vägra att se likheterna mellan deras seder och hur våra egna svenska förfäder levde, bara två till tre generationer tillbaka. Men så tillhör vi en historielös nation som förbehållslöst försvurit sig till konsumtionssamhällets krav och en närmast bisarr tro på teknikens möjligheter att rädda både vår framtid och våra fattiga själar.

De människor som kommer till Sverige, på flykt undan krig eller ekonomisk misär, kommer alla från samhällen där jordbruket fortfarande har större betydelse än industrin, för att nu inte tala om alla postindustriella företeelser. Att se ned på dessa människor är att förakta våra egna farföräldrar och deras hårda arbete med att förvandla en patriarkal lantarbetarvärld till en modern demokrati. Till stor del blev detta möjligt därför att omställningen kunde ske under tvåhundra år av fred.

Inte alla på vår jord lever i samma tidsera. Vissa länder utvecklas nu i den digitala världen där allt sker fort men ofta utan perspektiv och besinning. I andra delar finns samhällen som fortfarande har 1800-talets förutsättningar, ibland nästan medeltida. De problem, ibland allvarliga, som uppstår när våra olika tidskontingenter kolliderar, borde dock vara möjliga att hantera för insiktsfulla människor.

Vi reser alla i tiden med samma båt, några i fören, andra längre bak.

Till och från funderar jag över vem som egentligen sitter längst bak. Alla vi som otaliga gånger om dagen faller i bön framför Ipod-guden eller de som fem gånger ber till Allah.

För övrigt anser jag att Gotland måste försvaras.

text Bo Pellnäs

(C) Ystads Allehanda

 publicerad av Patrik Ek, SuccéK 2013.

www.succek.com

Det viktigaste med språk är att bli förstådd och att förstå!

Det viktigaste med språk är att bli förstådd och att förstå.

Att skriva något som läses av någon annan behöver uppfylla detta krav.

Att skriva är alltså ett sätt att kommunicera.

Det spelar då ingen roll om du stavar fel eller gör grammatiska fel,

så länge du gör dig förstådd.

Språkprofessor Fredrik Lindström är mycket inne på detta.

Han menar till och med att det är alla ”fel” som utvecklar språket.

Och ett språk som inte utvecklas dör.

Stephen King säger att författarens uppgift inte är att leverera ett språkmässigt mästerverk,

utan att berätta en historia så bra att läsaren i bästa fall glömmer att det ”bara” är en berättelse!

xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Språk utvecklas i första hand i talspråket.

Talspråket är för det mesta ett ”latare” språk, som präglas av att vi säger det som är enklast att säga.

Och jämfört med det skrivna språket innebär detta ofta ”fel.”

När tillräckligt många sagt (eller skrivit) det enklaste, blir det en utveckling.

Det talade språket påverkar det skrivna på detta sätt.

Till exempel var det fel att skriva ”mej, dej, sej, dom” när jag Patrik Ek gick i grundskolan på sjuttiotalet-

men rätt att skriva ”mig, dig, sig, dem.”

Där har det alltså blivit en utveckling, för att uttalet varit ”fel”.

Ni kan alltså både stava och göra grammatiska fel med gott samvete-

ni kanske bidrar till språkets utveckling!

Men minns det viktigaste- att bli förstådd!

© Patrik Ek, SuccéK 2013.

www.succek.com

 

Din Succé- del 2!

PåBest

Din Succé!

-hur du överträffar dina förväntningar på dig själv.

i samarbete med Spegeln

Välkommen åter till Din Succé!

Kanske ställer du dig frågan varför just du skulle vilja eller kunna göra succé?

Du har redan gjort det och kan alltså göra det igen!

När?

Vem vann över sina medtävlande simmare när du en gång blev till?

Hur många var det? Just det!

Du var vinnaren över mellan 40 miljoner och 250 miljoner medtävlande!

Du kan lätt vinna igen. Oddsen är inte lika höga nu.

Är du 100% nöjd med ditt liv? Okej, då behöver du inte min hjälp.

Men för oss andra missnöjda ska jag ge mer praktiska tips än förra gången.

Succek Logga (1)

Du kan göra succé genom att förändra din attityd!

Din attityd visar sig i allt du gör och allt du säger.

Den grundar sig på dina värderingar.

Dina värderingar är vad du tycker och tänker om saker och ting.

Det som du står för eller är emot. Värderar du dina medmänniskor högt?

Ser du positivt på tillvaron? Är det intressant för dig att hjälpa andra?

Är du beredd att ge mer än du får? Då har du goda utsikter att förbättra din attityd.

Börja med små saker som att säga något positivt om dig själv varje morgon.

Resonera så här: regnar det? Hurra, då växer det bättre!

Är du trött? Kanon, då kommer du att sova gott!

Istället för att reta dig på andra, så tyck synd om dem.

Stackars honom eller henne som inte orkar vara glad.

spegeln

Le mot dina medmänniskor och skapa ögonkontakt.

Säg något positivt om dem och till dem.

Skriv ner allt som är bra i ditt liv. Läs det högt för dig själv varje morgon.

Tänk inte på dina bekymmer som problem, utan som utmaningar som du kan övervinna.

Var glad att du lever och bor i ett rikt land.

Att tänka och göra positivt ger dig nästan automatiskt en god attityd.

Då kan du lyckas göra succé, liksom jag gjort.

© Spegeln & Patrik Ek, Succek 2014,

www.succek.com

http://news.spegeln.se/