Personlig Utveckling med Coach, Del 1.

Personal-Growth-and-Development

Personlig Utveckling med Coach

Del 1:

Jag har tidigare nämnt att jag tog hjälp av tre olika verksamheter

som alla arbetade med personlig utveckling för att ta mig ur min totala kris.

Jag hade också väldigt god hjälp från sjukvården,

som hjälpte mig förstå vad allt egentligen berodde på.

På en av de här tre verksamheterna fick jag av min coach uppgiften

att svara på några funderingar/frågor om mig och min dåvarande situation.

Här följer de spontana svaren från då.

Utvärderingen är ännu en gång uppdelad i två delar, pga sin längd.

Även denna gång är den kursiva texten nutida kommentarer.

### ### ### ### ###

Mina starka sidor, enligt mig själv:

Att skriva professionellt (väldigt mycket fantasi).

Jag är trevlig och empatisk.

Väldigt kreativ.

Kan lite om mycket.

Intresserad och nyfiken av och på det mesta.

Dessa ovanstående tycker jag ännu plus att engagera mig och arbeta hårt.

### ### ### ### ###

Min kompetens enligt mig:

Den skolade kompetensen, utbildningsmässigt är splittrad.

Känns som om mer är påbörjat än avslutat.

Jag har kvar intyg och betyg från det mesta jag läst.

De intyg och referenser jag har från tidigare arbetsgivare mm är alla väldigt bra fram tills nutid.

Jag har Ca 28 års erfarenhet av vård och omsorg.

Jag är väldigt tveksam till att återgå till det eftersom min senaste referens kommer vara kass.

Här skulle det visas sig att jag hade helt fel.

Jag är född till att hjälpa andra!

Tidigare är det ffa pga mina referenser, snarare än utbildning,

gjort som jag fått många andra jobb.

Dessutom har jag bevisligen knappt klarat jobbet alls den sista tiden.

Även här hade jag helt fel.

 Jag behövde inga andra referenser än min förnyade attityd.

Och de referenser jag har nu är kanske de bästa jag någonsin haft!!

Fortsätter i del två…

© Patrik Ek, SuccéK 2013.

www.succek.wordpress.com

Annonser

Personlig Utveckling med Rehabilitering, Del 2.

Personal-Development-mag-glass

Personlig Utveckling med Rehabilitering:

Del 2:

Fortsättning av utvärderingen i del ett.

-För min egen del innebar det mycket ångest och var väldigt deprimerande

att ta mig till arbetsplatsen och ännu värre att vara där.

Jag uppmuntrade de av personalen som jag hann träffat att säga vad de tyckte och tänkte.

Det gjorde de och jag hoppas och att det hjälpte dem på traven.

För min del var det väldigt svårt att se vad som skulle kunna bli bättre som det såg ut då.

Jag kom hela tiden på mig själv med att kolla klockan

för att se hur länge till jag behövde kämpa just för dagen.

När väl dagen var över var jag oftast helt slut.

Jag kan tvärtemot se fram mot nästa arbetsdag numera!

### ### ### ### ###

-Eftersom jag hade ungefär samma situation hemma som på arbetsplasten

var det en oerhört tung situation.

Detta är också förändrat nästan helt och hållet till sin motsats!

Det värsta var kanske att jag inte kunde förstå varför jag gjorde och sade allt som ledde till krisen.

Hade jag vetat eller förstått varför jag lyckades skjuta mitt eget liv i nacken hade det kanske varit lättare.

Idag vet jag att det fanns två stora orsaker.

Den största just då hette agiterad depression.

Men var den berodde på är jag ännu inte beredd att dela.

### ### ### ### ###

-Det enda som höll mig uppe var att jag vägrade att ge upp.

Eftersom allt var  mitt fel var det bara jag som skulle och kunde göra något åt det.

Men jag visste inte hur länge jag skulle orka, innan energin tog helt slut. Igen.

Ganska motsägelsefullt så var det just detta som till sist gav mig ny kraft.

Jag hade till sist inte mycket att förlora, men allt att vinna!

### ### ### ### ###

Jag önskade jag skulle hitta någon hjälp som kunde ta mig ur krisen på ett i alla fall något lättare sätt.

Jag tyckte mig veta att jag hade så mycket gott och bra att ge i stället för allt det onda.

Det fanns någonstans därinne under all smärta och osäkerhet

och allt vad det nu var som trängdes av det negativa i huvudet.

All smärta och osäkerhet är inte borta och det finns inget lätt sätt.

Men jag har lyckats vända det onda mot gott.

Och jag är sällan negativ!

Det är jag verkligen väldigt tacksam för!

© Patrik Ek, SuccéK 2013.

www.succek.wordpress.com

Personlig Utveckling med Rehabilitering, Del 1.

Personal-Development-mag-glass

Personlig Utveckling med Rehabilitering:

Del 1:

Det var i mars 2012 som jag först stötte på personlig utveckling.

Men det var inte förrän framåt slutet av sommaren som jag började arbeta

med den med 100% innerligt engagemang.

Inte så långt före denna tid hade jag precis återvänt till mitt dåvarande förvärvsarbete.

Jag var utbränd, igen, och hade varit sjukskriven en längre tid, också igen.

Jag skulle rehabiliteras, som det så vackert hette.

Problemet var bara det att jag skulle rehabiliteras på samma arbetsplats

som det fanns en ömsesidig utbränning.

### ### ### ### ###

Det gick inget vidare och jag fick i uppgift att berätta om hur det varit,

innan jag fick pröva en ny helt arbetsplats.

Jag hade då förstås ingen tanke på att publicera de reflektionerna på nätet,

men jag gör det nu med förhoppningen att det kan fungera som inspiration för er

och som en del i min fortsatta utveckling.

Det blev en ganska lång text, så jag delar upp den i två delar.

Kursiv text är mina egna nya kommentarer på det jag då skrivit.

### ### ### ### ###

Hur rehabiliteringen fungerade:

-Att göra själva arbetsuppgifterna var egentligen inga större problem.

Däremot var det svårt att komma ihåg vad jag skulle göra,

eller vad jag hade gjort för inte så länge sedan.

Jag hade fått ett otroligt dåligt närminne.

Minnet är tack och lov tillbaka nu!

Dessutom var jag väldigt rastlös och var hela tiden orolig över för att jag gjorde

eller gjort för lite eller att något skulle vara fel som jag gjorde eller gjort.

Även om jag ännu kan vara rastlös ibland, så är det sällan av rädsla.

### ### ### ### ###

-Att möta och hantera de boende var heller inte så svårt,

mycket beroende på att de blev så glada för att jag var tillbaka.

Jag arbetade på ett LSS boende.

-Att möta arbetskamraterna var det absolut svåraste.

Det kändes som att jag plågade dem med min blotta närvaro.

De ville inte ha mig alls där egentligen och jag kände det som att de fått en extra boende.

En väldigt oönskad boende som de borde fått slippa.

De hade trots allt inte gjort något fel.

Idag är det tack och lov precis tvärtom, jag är väldigt uppskattad inom arbetet!

Utvärderingen fortsätter i del två.

© Patrik Ek, SuccéK 2013.

www.succek.wordpress.com

Stöd & Utveckling.

hämta

Stöd & Utveckling:

Stöd.

De nya folksjukdomarna stress och depression kan som bekant knappt botas,

men ofta lindras- inte endast med mediciner!

Utan också med personligt stöd

Du kan ha negativa orsaker till att behöva stöd: stress, motgångar, problem i livet,

depression, utbrändhet mm.

Jag kan hjälpa dig genom att dela med mig av en lösning som jag använt.

 

Utveckling

Du kan ha positiva orsaker till att behöva utveckling i ditt liv

som du känner kunde vara något mer: nystart, vidareutveckling,

kört fast i tillvaron, ingen utmaning.

Jag kan  hjälpa dig även här genom samma lösning.

 

Hur har jag gjort?

Jag har Personliga erfarenheter av de flesta av dessa problem

och/eller utvecklingsmöjligheter, samt kan rekommendera kontakter

till professionella som arbetar med detta.

Dessutom kan jag rekommendera  böcker som hjälper dig på vägen

 

Jag följer oftast denna kedja:

VAD är egentligen problemet, Vad KAN göras åt det,

Vad passar DIG och HUR ska det göras?

När denna kedjas slut är nådd- ”börja om” för att kontrollera

att det önskade verkligen är uppnått.

Hör av dig om du vill veta mer:

succek@outlook.com

© Patrik Ek, SuccéK 2013.

www.succek.wordpress.com

 

Nyare nivån var ett nytt jobb!

??????????????????????????????

Nyare nivån var ett nytt jobb:

 

Den 25/7 i år skrev jag här på SuccéK att jag kände det

som om jag hade nått en ny nivå.

Nya och spännande projekt stod för dörren

och förvärvsarbetet gick samtidigt väldigt bra.

 

Jag satte glatt upp nya och positiva mål.

Livet hade gått via särskilda svårigheter och underbara utmaningar

mot positiva förändringar och välkomna insikter.

 

Den 17/9 skrev jag om att jag på nytt hade tagit mig igenom särskilda svårigheter

och jag förväntade mig därmed, med Juli i åtanke, en nyare nivå.

Jag var förväntansfull inför vad detta kunde medföra.

Nu vet jag vad det var som stod på tur.

Det var ett nytt förvärvsarbete.

 

Detta innebär kortare avstånd, ny miljö och nya arbetskamrater.

Detta innebär även nya utmaningar och nya möjligheter.

Detta innebär också fler människor att hjälpa

och ny inspiration till att utvecklas mot en person

som nästan alltid är fantastisk!

 

Jag kan därmed konstatera att jag redan uppfyllt en del av de mål jag satte i Juli,

Både helt och delvis.

Bara det är fantastiskt i sig och det blir ännu mer häftigt när jag påminner mig

om var jag började allt för ett år och några månader sedan.

Straxt över den djupaste bottnen!

Jag är verkligen tacksam för att jag förunnats allt detta!

 

© Patrik Ek, SuccéK 2013.

www.succek.wordpress.com

Inga problem, bara utmaningar!

noproblem

Inga problem, bara utmaningar:

Nästan alla anser sig ha problem.

Nästan alla problem går att lösa.

Alla skulle vinna på att tänka på problemen som utmaningar.

Alla problem sedda som utmaningar skulle gå att lösa.

### ### ### ### ###

Vilka är då de som inte anser sig ha problem?

Nästan alla ser inga problem- bara utmaningar!

Vilka är då problemen som inte går att lösa?

Nästan alla är sådana som är sedda som just problem!

### ### ### ### ###

Alltså: byt ut ordet problem mot utmaning,

så löser du lättare de flesta bekymren!

Varför?

Därför att de flesta ser problem som negativa

och utmaningar som positiva!

### ### ### ### ###

Det var tex enutmaning att beskriva detta på ett enkelt

OCH lättsamt sätt.

Tycker du jag lyckades?

Berätta här eller maila:

succek@outlook.com

Stort tack till Bert- Ola Jönsson!

© Patrik Ek, SuccéK 2013.

www.succek.wordpress.com

Med attityd som verktyg, del 2!

positi1

Med attityd som verktyg, del 2:

Jag arbetade mycket hårt under ett halvårs tid med att förbättra min attityd.

Det gav mig så många vinster att jag nästan inte hade kvar några förluster.

Jag lyckades med detta för att jag fick mycket hjälp i början,

när det var som svårast, och för att jag fattade beslutet att lyckas.

### ### ### ### ###

När nu det andra halvåret passerat har jag inte alltid lyckats hålla samma tempo,

men jag har ändå fortsatt framåt.

Jag har samma beslutsamhet att lyckas med att bli fantastisk nästan alltid

och att hjälpa så många av mina medmänniskor som möjligt.

### ### ### ### ###

Jag kan nu konstatera att något mer än tolv månaders personlig utveckling inte fått mig till

en annan person, men en annorlunda person.

Jag både tänker och känner på nya sätt som jag ännu försöker vänja mig vid.

### ### ### ### ###

Till allra största delen är det positiva förändringar som skett,

men det finns fortfarande förluster jag inte vunnit åter.

Och en del av mina förändringar är inte alls positiva.

Men dessa mörka sidor jobbar jag på att vända till ljusa!

### ### ### ### ###

De två bästa bevisen på det goda som tillkommit är att jag ännu har kvar min familj

och att min roll på mitt förvärvsarbete är helt annorlunda.

För ett år och några månader sedan var både jag och min dåvarande arbetsplats utbrända på varandra.

Nu på det nuvarande jobbet är jag så uppskattad att jag fått möjligheten att byta

till en arbetsplats som är betydligt närmare hemmet.

### ### ### ### ###

Från väldigt oönskad till högst uppskattad och önskad!

Jag är väldigt tacksam för allt detta och har också berättat det

för de flesta som hjälpte mig att komma igång!

© Patrik Ek, SuccéK 2013.

www.succek.wordpress.com